Till dig som är en ny kristen (del 1)

Det här vill jag skriva som en uppmuntran till dig som nyligen blivit en kristen och börjat följa Jesus. Det finns mycket att lära sig och mycket att upptäcka, och en hel del som är radikalt annorlunda än det liv vi levt utan Jesus. Vandringen med Jesus är en resa som pågår hela livet, och han kommer att vara med dig hela vägen, men det är också viktigt att du får en rätt och bra grund att stå på inför denna resa.

Med ”kristen” menar jag en person som blivit vad Bibeln kallar för ”född på nytt”. Idag finns det alla möjliga olika definitioner på vad man är om man är ”kristen”, men jag vill hålla mig till orginalversionen, nämligen vad Jesus och de första kristna själv sade om saken. Om man inte blir född på nytt kan man inte komma in i Guds Rike, oavsett hur religiös eller from man är. Det är Jesus själv som säger så (Joh 3:1-7). Att bli född på nytt innebär att få nytt andligt liv och kontakt med den ende levande Guden. Det innebär att Guds Ande flyttar in i ditt innersta och skapar något helt nytt – ett nytt hjärta, ett renat samvete, och en ny natur. Bibeln säger att vi alla var döda i våra synder och våra överträdelser mot Guds bud innan vi vände oss till Jesus; vi hade inte andligt liv och var skilda från Gud (Ef 2:1, Jes 59:2). Men genom ånger och omvändelse från synden till Jesus, och tro på vem han är och vad han har gjort för oss på korset, så får vi evigt liv genom pånyttfödelsen. Det är ett under som vi inte kan åstadkomma själva – bara Gud kan göra det! – men vi väljer själva om vi vill tro på det och ta emot det, eller inte.

Så, om du nu nyligen blivit en kristen, upplevt denna pånyttfödelse och bestämt dig för att följa Jesus – vad är det då jag vill säga till dig? Jo, följande:

1. Dina synder är totalt förlåtna! Detta är något som Gud vill att du ska veta i djupet av ditt hjärta. Dina synder är förlåtna, varendaste en av dem. Jesus dog inte bara för de allra värsta synderna, eller för några speciellt utvalda synder. När han hängde där på korset tog han hela världens synd på sig själv – han som var den enda som aldrig någonsin syndat – för att kunna befria oss från synden och dess lön: evig död. Se bara på följande Bibelord:

”I honom [Jesus] är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss…” (Ef 1:7-8). ”Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset” (Kol 2:13-14). Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens” (1 Joh 2:2). ”Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för hans namns skull” (1 Joh 2:12). 

Det här är en sanning som Gud vill att du – så länge du verkligen blivit frälst (räddad till evigt liv och född på nytt) – aldrig ska tvivla på. Du är totalt förlåten, och nu finns det inte längre någon fördömelse kvar för dig eftersom du är ”i Kristus” (se Romarbrevet 8:1). Jesus tog allt på sig, och därför kan du gå helt fri från rädsla, skam och syndens makt att binda dig. Den som Jesus gör fri blir verkligen fri! (Joh 8:36). Även de synder du ännu inte har begått har han burit på korset. Därför är det bästa du kan göra när du har fallit för en synd att vända dig till Jesus, inte bort från honom i skam; för han vill lyfta dig, stötta dig, trösta dig och hjälpa dig.

2. Du är 100 % rättfärdig inför Gud! Först behöver vi förklara vad detta konstiga ord betyder. Vad är det att vara ”rättfärdig”? Det finns flera olika nyanser av det, och några av dem är följande:

– att leva rätt och riktigt efter Guds lag och undervisning, helt felfritt och oklanderligt.

– att i juridisk mening vara förklarad ”icke skyldig!” Det vill säga, vara deklarerad skuldfri och friad från dom. ”Rentvättad” skulle kanske vara ett ord som vissa tidningar skulle använda.

– att utifrån ett relationsperspektiv ha det rätt ställt med någon. Det finns med andra ord inget mellan de två parterna som stör eller hindrar en ärlig och öppen relation.

Det finns som sagt fler aspekter också, men dessa tre får räcka tills vidare. Den första typen av rättfärdighet är det bara en enda människa som har klarat av att leva i – och det är Jesus själv. Han levde ett helt felfritt och syndfritt liv. Ingenting han gjorde, sade eller tänkte var i uppror mot hans himmelske Fader. Kärleken präglade hans liv, och likaså helighet och renhet. Det fanns inget att anklaga honom för som skulle hålla i ”rätten” inför Gud.

Alla vi andra har syndat och är syndare (Rom 3:23). Men, genom vår tro på Jesus blir vi iklädda (eller kanske snarare överklädda) med hans rättfärdighet och totala skuldfrihet. Han tog på sig din synd, så att du kunde få ta på dig hans syndfrihet och renhet! (2 Kor 5:21). Det är detta som det innebär att du i Jesus är 100 % rättfärdiggjord. Gud har förklarat dig ”icke skyldig!” Han har tvättat dig ren från alla anklagelser (i Jesu blod). Han har befriat dig (benådat dig) från ditt rättmätiga straff. Du har fått en upprättad relation med honom som har skapat dig och älskar dig. Det finns inte längre något som stör er relation, eller i alla fall inget som behöver störa den. Du har fått en rättfärdighet som är långt mycket bättre än någon du själv någonsin skulle ha kunnat åstadkomma själv.

(Sedan vill vi naturligtvis också i praktiken leva rättfärdigt, heligt och rent – bara för att vi är så tacksamma för vad Jesus har gjort för oss. Inte utifrån prestationsångest och krav, utan utifrån kärlek. Inte i egen kraft, utan med hans hjälp.)

3. Du har fått evigt liv och behöver inte frukta döden! Wow, detta är större och mer fantastiskt än vad vi kan förstå. Jesus säger att den som tror på honom ”inte skall gå under utan ha ett evigt liv” (Joh 3:16). Evigt liv!? Kan du tänka dig vilket löfte…?

Återigen måste jag få citera lite Bibelord så att du verkligen tror mig:

”Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet” (Joh 5:24). ”Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö” (Joh 11:25-26). ”Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 6:23). ”Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn” (1 Joh 5:11-13). 

Gud hade från början skapat oss människor till att leva för evigt tillsammans med honom. Evigt liv, säger Jesus, är att lära känna Gud (Joh 17:3). När man har kontakt med Livets källa, Skaparen av allt som lever och finns till, så tar det liksom aldrig slut. Källan sinar aldrig. Det tragiska är att vi vänt oss bort från Gud och i vår strävan efter självständighet klippt av bandet till honom, vilket leder till död och separation från honom. Det är detta gap, denna brutna relation, som Jesus kom för att laga och upprätta. Genom att tro på Jesus och ta emot honom i våra liv får vi tillbaka det eviga livet – relationen med Gud som pågår för alltid.

När du är född på nytt (frälst, kristen) så behöver du inte vara rädd för döden. Jesus har besegrat den. Du har evigt liv, och ingen kan ta det livet ifrån dig när du lever tillsammans med Jesus. Vi har ett säkert hopp om liv efter döden! En ny värld där Gud regerar i fullkomlig rättvisa, fred och glädje. En värld där ondskan kommer att vara helt tillintetgjord, och alla tårar torkas från våra kinder.

Lita inte alltid på vad dina känslor säger eller vad andra tycker, men lita på vad Gud säger i sitt Ord och vad han har lovat alla dem som tror på Jesus. Total förlåtelse, 100 % rättfärdighet, evigt liv. Det är saker som håller, även när allt annat faller omkull.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *