Ett Andefyllt liv

Det är på riktigt

Tron på Jesus är inte en religion eller en livsåskådning bland alla andra. Tron på Jesus är en verklighet, en relation med en riktig person som förvandlar våra liv. Det handlar inte om en uppsättning läror eller åsikter, eller om att efter bästa förmåga försöka leva ett bra liv, eller om att gå till en helig byggnad och delta i heliga ceremonier. Det handlar om att Gud själv vill flytta in i ditt liv och göra en skillnad! Detta är helt unikt med Bibelns budskap. Religion handlar så mycket om vad vi ska göra för att guden si-och-så ska bli nöjd, men vi tror på en Gud som själv involverar sig i våra liv – med sin kraft, kärlek och närvaro. Detta sker genom den Helige Ande och hans verk i våra liv, vilket den här boken kommer att fokusera på.

”Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.” (1 Mos 1:2-3)

Detta är första gången Anden nämns i Bibeln, och det är redan i andra versen! Vad är det Anden gör? Skapar liv. Kommer med ljus in i mörkret och kaoset. Tar Guds Ord och förverkligar det. Detta är typiskt för den Helige Ande – Livets Ande.

”Guds Ande har gjort mig, den Allsmäktiges livsande ger mig liv.” (Job 33:4)

Även om detta talar om själva den fysiska skapelsen, så är det också sant om det andliga livet. Anden ger liv till det som är dött. Vi var döda genom våra överträdelser och synder (Ef 2:1), men ”Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.” (Ef 2:4-5)

Jag fick uppleva denna omväxling från ett dött och torrt liv fyllt av religiösa försök att ”komma fram” till Gud som alltid misslyckades, till en levande relation med honom som älskar mig mer än någon annan, nämligen Jesus Kristus, när jag var 19 år gammal. Beslutet att låta Jesus ta hand om mitt liv och följa honom var det än leder (i slutändan till evig lycka med honom i himlen) har jag aldrig någonsin ångrat!

Jesus har dött för våra synder, han uppstod till livet igen och besegrade döden, och sedan han farit upp till Pappa Gud i himlen igen så gav han den Helige Ande som en gåva till var och en som tror på honom (Apg 2:33). Det sistnämnda, att Gud gett oss tillgång till sin Ande, är av största betydelse för oss om vi vill leva som efterföljare till Jesus. Anden gör hela skillnaden mellan torr och död religion (hur rätt det än är i teorin) och levande kristen tro.

 

Din allra närmaste vän

Att den Helige Ande vill vara din vän är en revolutionerande tanke. Dessutom din allra närmaste vän. Så här avslutar Paulus det Andra Korintierbrevet:

”Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla.” (2 Kor 13:13)

I denna lyckönskelse, eller välsignelse som vi kallar det, önskar Paulus alla de kristna i Korint att de ska leva i gemenskap med den Helige Ande. För mig var det en stor upptäckt att Anden vill vara min vän och att jag kan få leva i gemenskap med honom, precis på samma sätt som jag kan få umgås med Gud Fadern och Jesus Kristus. Anden är lika verklig, lika levande, lika personlig, lika mycket Gud, lika – eller till och med ännu mer – närvarande i mitt liv eftersom han bor på insidan av mig (och varje troende och bekännande kristen). Närmare kan man inte komma! Det är han som är Guds närvaro, det är han som är Jesu Ande och Guds kraft i action.

De första kristna hade en nära relation med den Helige Ande. I Apostlagärningarna ser vi flera tillfällen då det står något i stil med att ”då sa Anden till…” och så nämns någon av apostlarna eller en annan lärjunge (bl.a. Apg 8:29, 10:19). När ledarna i församlingen skulle fatta ett viktigt beslut läser vi: ”Den Helige Ande och vi har nämligen beslutat…” (Apg 15:28).

Anden vill vara en del av ditt vardagsliv. Han vill och kan hjälpa dig med både små och stora saker. Han väntar på att du ska inse det och börja uppskatta hans närvaro, att du ska börja ta emot hans hjälp och vänskap. Wow, vilket spännande och rikt andligt liv du kommer att få när detta ramlar ner i både hjärnan och hjärtat på dig!

Min bön är att den här lilla boken ska hjälpa dig att bli vän med din allra närmaste vän och kompanjon. Om du är en kristen så finns han redan i ditt liv och väntar på att du ska upptäcka honom. Om du inte är en kristen så kan du ta emot honom i ditt liv genom att bli en.

 

Världens bästa budskap

Vi har världens bästa budskap att dela med oss av, men världens bästa budskap gör ingen skillnad om det inte får tränga in i våra liv och bli verkligt. Det måste bli ”för mig” på ett personligt plan. Och det är här den Helige Ande kommer in. Han ger liv åt och gör ”teologin” (läran om vem Gud är) till självupplevd erfarenhet i våra liv.

Budskapet, som i sig själv också är helt fantastiskt, är att vår skuld är betald! Jesus tog alla våra synder på sig själv på korset, allt det som vi gjort oss skyldiga till och som har separerat mänskligheten från Gud. Gud är nämligen helig, och ingen synd får eller kan finnas nära honom. ”Syndens lön är döden”, säger Bibeln, ”men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 6:23). Jesus dog i ditt och mitt ställe, han har försonat hela världen med Gud, och därför kan vi bli förlåtna, få del av hans helighet, och få evigt liv i gemenskap med vår Skapare!

Men de goda nyheterna slutar inte där! Jesus uppstod från döden också. Gud uppväckte honom inte bara för att visa att han kunde. Han uppväckte honom för att var och en som tror på honom också ska få uppstå från den död som synden fört med sig. Jesus vill leva sitt liv – med full kraft – i dig och genom dig! Uppståndelsen kan bli en verklighet i ditt liv redan innan du rent fysiskt dör. Nu talar vi om Jesu liv, Guds kraft, i dig för att övervinna synd och leva det nya liv som Gud i Kristus har skapat dig för! ”Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” (Ef 2:10). Tyvärr tror jag att många kristna har stannat vid att Jesus har dött för dem, och inte förstått eller tagit till sig att han också lever i dem och vill hjälpa dem att leva så som han tänkt. Varför? Kanske för att man inte riktigt vill lämna sitt gamla liv och mest vill ha Jesus som en försäkring undan helvetet medan man fortsätter att synda (ingen bra idé). Eller så kanske man desperat försöker och vill leva som Jesus lär, men i egen kraft, och så blir man trött och sliten. Man har missat att nådens Ande som bor i oss vill hjälpa oss och ge oss kraft att övervinna det gamla och leva i det nya. Det kristna livet är ett liv i Guds kraft, inte i vår egen.

 

Himlens trådlösa nätverk

Jag tror att du har förstått huvudpunkten av vad jag vill säga och medvetet repeterar. För att det här livet med Jesus som vi talar om ska vara en verklighet för oss så behöver vi ha en relation med den Helige Ande. Anden tar det som Jesus objektivt gjort för oss och för det in i våra liv så att det blir en subjektiv erfarenhet. Det är därför vi behöver ta emot frälsningen och bli ”födda på nytt” (eller ”född(a) av Anden” som det även står) för att bli Guds barn och räddas undan evig död, även fast Jesus dött och uppstått för varenda människa på den här planeten. Det är en fri gåva av nåd, men du behöver ta emot den genom tro, och det är den Helige Ande som gör hela skillnaden!

På samma sätt är det med varje aspekt av livet med Jesus – vi behöver den Helige Andes verk i oss för att det ska bli verklighet i våra liv! Lärjungarna fattade långt ifrån allt av det som Jesus delade med dem, mycket gick helt enkelt inte in i skallen på dem, trots att han själv – Guds Son – var fysiskt närvarande med dem och undervisade dem! Jesus visste detta, och säger så här om Anden roll:

”Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er… Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.” (Joh 16:7, 12-13).

De kunde ännu inte ta emot eller greppa hela sanningen. De trodde fortfarande att det rike Jesus talade om skulle vara ett fysiskt rike som skulle jaga romarna på flykten från Israel. De kunde fortfarande inte förstå hans tal om att dö för mänsklighetens synder och efter tre dagar uppstå från de döda. De kunde inte förstå varför Jesus skulle lämna dem och åka upp till Pappa Gud i himlen. De förstod inte att han skulle komma tillbaka, men denna gång för att leva i dem genom den Helige Ande. Jesus förbereder dem på vad som ska ske. Även om de säkert inte förstod vad som skulle ske eller vem denne ”Hjälpare” var, visste de i alla fall att Jesus lovat dem att han skulle komma och att det var något bra. Så de väntade, precis som han instruerat dem, på gåvan från himlen.

”Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.” (Luk 24:49)

Det är den Helige Ande som är ”nätverkskabeln” eller kanske snarare ”det trådlösa nätverket” mellan den kristne och himlen. Han för oss in i hela sanningen. Genom honom – för han är en verklig person, inte en opersonlig kraft – kan vi ta emot och ”ladda ner” den himmelska verkligheten! Genom honom kan vi höra Gud tala till oss, i våra hjärtan och tankar. Genom honom blir livet med Jesus och det gemensamma livet med Jesus (tillsammans med andra troende) något mer än fina ord och fraser. Ingen kristen borde nöja sig med mindre än den verklighet Bibeln talar om.

Därför säger Jesus att det är bäst för oss att han fysiskt lämnar den här jorden, så att han kan sända Anden till oss istället. Och genom Anden som bor i oss blir vi som tror istället Jesu fysiska kropp här på jorden – genom vilken han lever och rör sig och verkar för att uppenbara sig för världen.

 

Anden uppenbarar Jesus

Det är Jesus som är Sanningen med stort S. Den ”hela sanningen”, som tvärtemot vad vi ofta tror inte är en lära eller ideologi (som splittrar) utan en person (som enar). En person som vi kan få lära känna mer och mer för varje dag – genom den Helige Ande. Detta var lärjungarnas och Paulus första prioritet och största längtan: ”Jag vill lära känna Kristus” (Fil 3:10). Vem var det som placerat denna längtan i dem? Helt rätt, den Helige Ande!

Jesus är inte bara Sanningen, han är också Vägen och Livet, världens Ljus, Brödet från himlen, Uppståndelsen och Livet. Han är den gode Herden och dörren till evigt liv. Han är Vinstocken och vi är grenarna. Han är vår Frälsare och Läkare. Han Är. Och så mycket mer. Men den som uppenbarar honom och gör honom till en påtaglig verklighet i våra liv är den Helige Ande. Det är hans jobb som himlens ”Agent”. Utan Andens verk i våra liv blir allt det andra bara torra teorier och symboliska bilder. Vi kan inte leva i hela sanningen – vare sig det gäller att lära känna Jesus eller förstå Bibeln – utan Anden!

Andens främsta uppgift är att förhärliga och uppenbara Jesus Kristus (Joh 16:14). För den troende, i den troende, och genom den troende. Han gör det för den troende genom att förklara och kasta ljus över Bibeln och omständigheter. Han gör det i den troende genom att producera ”Andens frukt” som skapar en Kristuslik karaktär i oss: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-23). Och han gör det genom den troende genom att ge kraft att vara Jesu vittne (Apg 1:8) och skänka oss olika ”gåvor av nåd” som är till för att betjäna andra människor i hans övernaturliga kraft (1 Kor 12:1-11): profetia, helande, andebedömning, specifika ord av kunskap och vishet med mera. Mer om detta senare.

Varje gång du öppnar din Bibel vill Anden uppenbara Jesus Kristus för dig, precis som Jesus själv gjorde för två av sina lärjungar som var på väg till byn Emmaus utanför Jersusalem: ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.” (Luk 24:27). Lägg märke till att hela Gamla Testamentet också handlar om ”honom”, alltså om Jesus! Detta vill den Helige Ande visa för dig så att din Bibelläsning inte blir som att läsa en tung regelbok utan mer som att äta en god måltid, där du får ”smaka och se” mer av Kristus hela tiden – verklig andlig mat! Efter en sådan måltid kan du säga som de två lärjungarna sa efter Bibelstudiet: ”Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?” (Luk 24:32).

För den som inte tror är Andens grundläggande uppgift densamma – att förhärliga och uppenbara Jesus, så att personen förs till omvändelse och tro och blir räddad. Bibeln säger att den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.” (2 Kor 4:4). De som inte tror är alltså förblindade av djävulen så att de inte ser Jesus, men Anden vill uppenbara honom för dem och överbevisa dem om deras behov av räddning!

Det finns inget annat sätt för en människa att bli frälst på riktigt än genom den Helige Andes överbevisning. Jesus säger tydligt och klart att ”… när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.” (Joh 16:8). Paulus använder samma termer: ”… genom en bevisning i Ande och kraft.” (1 Kor 2:4). Bara Anden kan ge oss sann insikt om synd, och bara Anden kan ge oss sann inre visshet om syndernas förlåtelse.

I Apostlagärningarna läser vi inte om några metoder för att leda människor till tro och pånyttfödelse, förutom att bygga relationer och berätta budskapet om Jesus för dem. Det står ingenting om att säga till människor att räcka upp en hand, be en speciell bön, eller komma längst fram i en kyrka. Jag är fascinerad över de som istället själva kom och frågade vad de behövde göra för att bli frälsta. När Petrus predikade på pingstdagen så står det att ”när de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?”” (Apg 2:37). När Gud på ett mirakulöst sätt räddade Paulus och Silas ur fängelsehålan i Filippi så säger fångvaktaren som sett vad som hänt: ”Ni herrar, vad skall jag göra för att bli frälst?” De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj.” (Apg 16:30-32). De här människorna förstod att de behövde bli räddade. De blev inte övertalade av människor, utan överbevisade av Guds Ande. Jag vågar påstå att detta förmodligen också leder till djupare omvändelse och mer bestående resultat i deras liv. Detta tar inte bort vårt ansvar att dela budskapet med människor, för det är Guds Ord som Anden samarbetar som bäst med.

 

Fylld till överflöd

Från den stund vi sätter vår tilltro till Jesus Kristus och vad han har gjort för oss på korset och därigenom blir födda på nytt, så finns den Helige Ande i våra liv. Vi blir ”född av Anden” (Joh 3:8). Anden kommer in i våra liv och gör miraklet! Barnaskapets Ande, som han också kallas, gör oss till Guds barn och befriar oss från slaveriet under synden. Han fortsätter sedan med själva förvandlingsprocessen hela livet – att forma oss och vår karaktär mer och mer lik Jesus Kristus – ända tills vi kommer till evigheten.

Men Bibeln talar också om att bli och vara fylld av Anden till överflöd, och att Jesus ska ”döpa er i den Helige Ande och i eld” (Matt 3:11). Detta fick lärjungarna uppleva på ett alldeles speciellt sätt den första pingstdagen efter Jesu död och uppståndelse:

”När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.” (Apg 2:1-4)

Alldeles innan hade de låst in sig av rädsla för de judiska ledarna och Jesus var inte hos dem längre, men efter denna händelse var de helt förvandlade och började frimodigt vittna om honom. Anden gav dem en frisk Jesus-anamma! Folk undrade vad som hade skett med dem.

Det som hände dem var inte bara för dem utan är för alla som tror på Jesus och vill följa honom – inklusive dig och mig! Dopet i den Helige Ande är en särskild erfarenhet som ger oss kraft för den specifika uppgift Gud har gett oss. Jesus säger så här:

”Om någon törstar, så kom till mig och drick!  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.” (Joh 7:37-39)

Anden är en källa av friskt levande vatten, som flödar från den troendes innersta – där Jesus genom Anden bor – och ut. Det flödar över! Detta är inte bara för några speciella ”superkristna”, utan för alla som törstar och längtar, för alla som tror, för alla som kommer till Jesus för att få sin törst släckt.

Lägg märke till att det står ”strömmar”, och inte bara ”en ström”. Den Helige Ande verkar på flera olika sätt i och genom oss. Det finns en ström av helighet som gör oss mer lika Jesus, en ström av kärlek, en ström av helande (som gör att vi ber för sjuka och lägger händerna på dem), en ström som är profetisk (att tala inspirerat av Gud till andra människor), en ström som kallas tungotal som vi bygger upp oss själva med… och mycket mer.

Paulus uppmanar oss att inte släcka Anden (1 Tess 5:19) utan istället ständigt och kontinuerligt låta oss ”uppfyllas av Anden” (Ef 5:18). Det är inte en engångsföreteelse som vi kan bocka av på en lista utan något vi kan få leva i hela tiden! Vi kan förlora detta överflöd i våra liv och bli torra, men vi kan också återfå det och växa i det varje dag!

Varför vill Gud fylla oss med sin Ande så att det till och med flödar över? Räcker det inte med att bli fylld till brädden? Nej, Gud vill att det ska flöda över på andra. Du och jag lever inte för oss själva längre, i Kristus är ”jaget” korsfäst och ersatt med Guds osjälviska kärlek – som är tänkt att aktivt flöda ut genom oss till andra människor. Här blir bön för sjuka, eller att meddela ord av uppmuntran, uppbyggelse och tröst från Gud till en annan människa (1 Kor 14:3), en naturlig förlängning – ett överflöd – av vad Gud genom sin Ande gett dig tillgång till.

 

Ett spännande liv med Anden

Den Helige Ande inbjuder dig till en spännande vandring tillsammans med honom. En vandring där han vill hjälpa dig att få en klarare bild av Jesus och fördjupa din relation med Pappa Gud. En vandring där det ”övernaturliga” blir högst naturligt, något vardagligt och normalt! En vandring där han vill visa dig vad han kan göra, hur ofantligt stor Gud är, att ingenting är omöjligt för honom – utan att du behöver hjälpa honom. En vandring där du kommer att upptäcka att han kan använda dig för att beröra andra människor. Anden är en mästare i timing och tillfällen, så ha det så roligt!

Det kan inte nog betonas att Anden är en person – precis som Gud Fadern och Gud Sonen – och vi kan lära känna igen honom och hans röst. Han kallas för ”Hjälparen” och ”Läraren” eftersom han hjälper oss, undervisar oss och vill guida oss in i ”hela sanningen”, den Sanning som Jesus är. Han vill ta dig i handen och leda dig, visa dig vilken väg du ska gå. Nu talar vi inte om någon begränsad söndagskristendom som handlar om att sitta i en kyrkobyggnad en eller två timmar i veckan och få uppleva lite stämning, vi talar om mer: en sann och äkta vardagskristendom (lördag och söndag inräknade). Vi talar om något som är till för varje kristen, något som fungerar. Ett ”vardagskarismatiskt liv”, där den Helige Andes aktivitet och gåvor är naturliga inslag.

Tänk att Gud är intresserad av att vara en del av din vardag.  Att han vill vandra med dig och leda dig. Att det inte handlar om någon ”vanlig” religion utan om andlig verklighet och förvandling. Att det inte handlar om opersonliga energier och krafter, utan kontakt med själva Skaparen. Att han vill bo i dig och göra sig hemmastadd i dig.

”Jesus sade än en gång till dem: ’Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.’ Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ’Tag emot den helige Ande!’” (Joh 20:21-22)

Öppna dig för den Helige Ande, han vill fylla dig, och gör det ordentligt, för Gud är generös och han ger den Helige Ande åt alla som ber honom om det (Luk 11:13). Lyssna till hans röst, efter hans viskningar i din ande. Låt honom göra dig känslig för hur han känner, så att han kan leda dig och verka genom dig när det behövs. Helt plötsligt kan du känna hur han vill säga något till någon genom dig, eller leda dig att be för någon, eller att du ska ta en annan väg hem från affären… Lita på honom, han vet varför.

En fågel som ska flyga måste lära sig att flaxa med vingarna och hoppa ur boet i rätt tid, men den kan aldrig skapa själva vinden som bär den. När fågeln väl hoppat ut gäller det att våga ”vila” på vinden, våga lita på att den bär. På samma sätt är det med oss och Anden. Han är Vinden. Vi kan lära oss alla möjliga saker om andligt liv och andlig tjänst, men utan vind under vingarna kommer vi aldrig kunna flyga. Vi behöver lära oss känna in och vänta på vad Anden ska göra härnäst, och våga följa hans vindar var han än bär oss. Om vi bara sitter kvar i boet och ”vet” saker kommer vi inte få uppleva vad han förberett för oss.

”Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.” (Gal 5:25)

 

Naturligt eller övernaturligt?

Under sin tid på jorden vandrade Jesus med den Helige Ande som ständig kompanjon. Han levde i totalt beroende av Anden, trots att han var Guds Son och Gud själv. Detta kan låta chockande för många, men faktum är att Jesus valde att inte verka i sin egen kraft utan i Andens. Han var 100 % människa fastän han aldrig upphörde att vara lika mycket Gud. Han började inte sin offentliga tjänst förrän Anden kommit över honom vid Jordanfloden. Men efter den händelsen predikade han frimodigt: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19). Om Guds Son behövde den Helige Ande i sin jordiska tjänst, hur mycket mer tror du då inte att vi behöver honom?

Församlingen idag är fylld av människors aktivitet. När folk tittar på vad vi gör så ser de människor som gör saker som människor kan. Den församling vi läser om i Bibeln var fylld av Guds aktivitet, den var fokuserad på Jesus Kristus, och den Helige Ande var den som verkade i de troende med sin kraft. Apostlagärningarna borde egentligen heta ”Andens gärningar”. Man förlitade sig inte på att en show skulle dra folk, utan på vad Anden gjorde för att förhärliga Kristus! Och när Kristus blir upplyft så drar han i sig själv människor till sig (Joh 12:32). Principen har alltid varit densamma:

”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren” (Sak 4:6)

När det gäller andlig tjänst så är det inte våra naturliga förmågor och gåvor Gud letar efter. Det är lätt att vi i församlingen tar till samma sätt att jobba som man gör i ett vanligt företag, det vill säga, vi letar efter människor som är kvalificerade och kompetenta. Så gjorde inte Jesus när han valde ut sina lärjungar, de som skulle bli den första församlingens ledare. Paulus skriver om vilka Gud använder:

”Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.” (1 Kor 1:26-29).

Gud verkar som starkast i vår svaghet, inte när vi själva känner oss starka och dugliga. Då får han all ära! Och då ser människor som inte tror att det vi håller på med är något mer än vad duktiga människor kan göra! Så länge vi förlitar oss på vår egen förmåga kommer vi att stå i vägen för det som Gud vill göra. Han letar efter människor som inser sitt totala behov av honom – de som är ”fattiga i anden” (Matt 5:3) – människor som är villiga att låta sig användas, människor som ”dött från sig själva” och sin stolthet. Ingenting är omöjligt för Gud, han behöver inte din och min förträfflighet. Men vi behöver honom.

Andliga gåvor har ingenting med naturliga gåvor att göra. Ofta blandas de ihop i församlingen idag. Andliga gåvor är verk av den Helige Ande, uttryck av hans förmåga och nåd genom oss. De visar vem Jesus är och kan göra, inte vilka vi är och kan. Gud vill att vi ska tjäna på ett ”nytt sätt” (Rom 7:6), i hans Andes kraft och smörjelse, inte på det ”gamla sättet”, det vill säga i vår egen kraft. Det är inte vi som ska göra det. Vi kan som sagt inte skapa ”vinden” själva, hur mycket vi än flaxar med vingarna och är upptagna med våra verksamheter. I alla fall inte någon vind som bär och ger bestående frukt. Kanske är det så att anledningen till att vi inte upplever mer av Guds övernaturliga inslag ibland oss är att vi försöker för hårt själva? Gud delar aldrig sin ära med någon (Jes 42:8, 48:11).

En nyckel till framgång för Guds rike i våra liv och församlingar är att ge den Helige Ande utrymme. Vi behöver hans liv och närvaro, den andliga vitalitet han för med sig, så att vi inte stagnerar i religiositet och egna ansträngningar. Vi behöver hans kraft och kärlek, den motivation han ger oss att sträcka oss ut till andra människor med världens bästa budskap. Vi behöver de gåvor han för med sig, för enligt Bibeln byggs den kristna gemenskapen (församlingen) med dessa gåvor som är givna åt ”var och en” (1 Kor 12:11), inte med organisationer och aktiviteter. Framförallt behöver vi honom för att göra Jesus levande för oss, om vi verkligen vill leva i en ”Jesuskultur”. Han vill hjälpa oss att bli mer och mer förälskade i Jesus för varje dag som går.

 

Andefylld gemenskap

Jag vill ta upp några saker som jag tror har betydelse om vi vill se Anden verka ibland oss när vi möts som kristna syskon för att bygga upp varandra. Jag vill inte att det ska uppfattas som en modell eller formel, för det handlar inte om det. Livet med Jesus är en relation, inte en teknik. Men det finns vissa saker som Anden trivs med, och det finns också vissa saker som kan göra honom bedrövad (Ef 4:30). Naturligtvis vill vi inte göra Guds Ande ledsen, utan tvärtom.

För det första, eftersom Andens främsta uppgift är att upphöja och förhärliga Jesus, så tror jag att han trivs väldigt bra där det finns människor som bejakar detta och låter sig hänföras av Jesus. Människor som tillber i ande och sanning, som har hjärtat inställt på att hänge sig åt sin Herre och Frälsare, som har sin glädje i honom och därför ärar honom med sina liv. Där Jesus får stort utrymme är det också naturligt att den Helige Ande får stort utrymme. Gud söker efter människor som med sina hjärtan hängivet ger sig åt honom (2 Krön 16:9). Tillbedjan handlar inte om musik eller sång, utan om att hänföras av Jesus och ära honom. Genom honom, och i den Helige Ande, får vi komma nära Fadern (Ef 2:18).

För det andra så trivs Anden ibland oss när vi vågar vara öppna för varandra. Genom hela Bibeln så är det hycklarna Gud har mest problem med. De som bär masker och vill vara något de inte är. Jag har märkt att Anden trivs mycket bättre bland människor som kan bekänna sina synder än de som låtsas att de inga har. När vi bekänner är vi öppna för förändring och hjälp. Vi kommer också närmare varandra och kan slappna av i varandras och Guds närhet. Gud säger vid upprepade tillfällen att de ”offer” han föredrar är förkrosselse: ”Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud.” (Ps 51:19). Han som tronar högt i himlen bor också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande (Jes 57:15). Det betyder inte att vi ska fastna i våra syndabekännelser eller leva i grämelse och hänga med huvudet, men att vi inte kan leva bakom ett hårt skal om vi vill uppleva Andens liv och verkningar ibland oss. Fasaderna måste få falla av oss. Både Gud och människor söker efter äkthet.

Det tredje är att när vi är öppna för varandra så kan vi också betjäna varandra. De andliga gåvor som den Helige Ande utrustar oss med är till för just detta. När vi betjänar en annan människa trivs Anden. Vi fokuserar på någon annan än oss själva och han får en chans att verka igenom oss. Be därför ofta för varandra när ni möts som kristna syskon, och när ni ber: lyssna och låt Anden styra. Ett av de bästa sätten att lära sig känna igen Guds röst är att be för andra, och be ut det man upplever kommer till en i bönen – i form av Bibelord, tankar, intryck eller bilder. Det kan man göra utan att lägga till ”så säger Herren”. Var inte rädd för att höra fel, det är också en del av själva lärandet. Var istället noga med att hantera personer omtänksamt, och att tillsammans pröva det ni upplever att ni får till er (1 Kor 14:29).

 

Att känna igen det som är äkta

Hur prövar man då vad som är från den Helige Ande och vad som inte är det? Idag finns det tyvärr många förfalskningar ute ”på marknaden”, men även det har Bibeln förutspått. Om du ska lära dig att känna igen förfalskningar behöver du bli bekant med den äkta varan. Förfalskningarna kan se olika ut och förändras lite allteftersom, men när du känner igen det som är äkta så vet du automatiskt när det inte är äkta. Än en gång: lär känna den Helige Ande och fyll dig med Guds Ord, så att du inte behöver bli lurad av någon annan ande eller något annat budskap (även om det har ”kristen etikett” på sig).

Några saker du kan tänka på:

Kom ihåg att den Helige Ande alltid förhärligar Jesus, inte sig själv och inte den människa (det redskap) som han använder. När vi tar åt oss egen ära och ställer oss själva i rampljuset så blir Anden bedrövad.

I Första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 7 står det att Anden manifesterar sig så att det bli till nytta. Han verkar inte i våra liv eller i våra samlingar för att vi ska få ”andliga kickar” eller rulla runt på golvet (dvs. göra konstiga saker). Han manifesterar sig alltid så att det bygger upp och gör nytta. Anden är mer praktisk och konkret än många överandliga människor är. När Anden kommer över oss så finns det ett specifikt syfte: att ge oss kraft att vara Jesu vittnen (Apg 1:8). Det stannar inte med oss, utan det vi har fått är det också tänkt att vi ska ge vidare till andra. När den Helige Ande verkligen är i farten så inspirerar han oss till att vinna människor, han ökar vår frimodighet att berätta om Jesus, och han ger oss kraft så att vi kan göra nytta och bygga upp varandra. Han är inte en drog som gör oss osunt beroende av upplevelser och känslor (även om han också kan ge oss upplevelser och känslor).

Anden är helig. Han är Gud själv, och man handskas inte med Gud på vilket sätt som helst. Han är ingen leksak, och ingen magisk kraft som vi själva förfogar över hur vi vill. Det är inte vi som kontrollerar Anden (då är vi inne på magins område), utan Anden som söker att få kontrollera oss (med vår egen fria viljas samtycke). Den Helige Ande degraderar ingen, utan lyfter oss upp närmare Gud. Han gör inte det som är vulgärt, fult och osmakligt. Han är helig, ren och mycket känslig. En viktig princip från Bibeln är att man känner trädet på dess frukt. Andens frukt är som vi redan nämnt kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-23). Lägg särskilt märke till att Anden inte gör oss obehärskade utan självbehärskade. Det betyder inte samma sak som gravallvarlig och tråkig (glädje var ju också med), men det betyder att vi kan kontrollera oss själva även när den Helige Ande kommer över oss. Följande Bibelord bekräftar just detta: ”Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens” (1 Kor 14:32-33).

Var inte rädd för den Helige Ande, men gör som han själv föreslår i den Skrift han har inspirerat: pröva allt och behåll det goda. Jag vill citera just de orden i hela sitt sammanhang, för de ger en sund och välbehövlig balans till vad vi pratar om:

”Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.” (1 Tess 5:16-22)

Vi ska inte släcka Anden och det liv och den glädje han sprudlar av, varken i våra egna eller i andras liv. Men vi ska också pröva att det verkligen är den Helige Ande vi har att göra med, så att vi inte blir lurade och bedragna bort från enkelheten i Kristus (2 Kor 11:3). Vissa har blivit så rädda för ”andra andar” att man stängt ute även den Helige Andes verk, och andra har av rädsla för att ”släcka Anden” öppnat upp för allt utan att pröva på ett bibliskt sätt. Vi vill inte falla i något av de dikena.

 

Andens eld

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” (2 Tim 1:7)

När Jesu lärjungar blev ”döpta i Helige Ande och eld” så blev deras liv förvandlade. Du och jag kan få vara med om samma förvandling – Jesus, han som döper i Helig Ande, har nämligen inte förändrats!

Elden är en symbol för passion, kärlek, renhet och kraft i Bibeln. Allt detta är den Helige Ande, och han vill fylla dig med sig själv och just detta. Han vill väcka oss till att leva på samma sätt som Jesus levde, vår skyldighet som kristna (1 Joh 2:6).

I Höga Visan talas det om den ”eld” som kärleken från Herren är:

”Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga. De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den.” (Höga V 8:6-7)

Anden vill tända denna kärlek i ditt inre, en kärlek till Gud och till andra människor, en kärlek som brinner så starkt i ditt liv att inget kan släcka den. En kärlek som sätter andra i brand och sprider sig som en äkta löpeld. Paulus var driven av denna Gudomliga kärlek: ”Ty Kristi kärlek tvingar oss…” (2 Kor 5:14). Den drev honom till att dela budskapet om Jesus med alla människor för att rädda dem undan Guds dom. När vi är uppfyllda på detta sätt med Guds kärlek finns det inget vi behöver vara rädda för, eftersom ”den fullkomliga kärleken driver ut rädslan” (1 Joh 4:18). Vad människor tycker och tänker spelar ingen roll, för vi vet bortom alla tvivel att Gud älskar oss (och alla andra också!). Kärlekens Ande gör dig frimodig och ”attraktiv” som kristen. Folk kommer vilja ha vad du har, därför att Jesus blir tydligt skinande i och genom ditt liv.

Elden har också renande egenskaper. När man ska rena silver eller andra metaller hettar man upp dem för att slagget ska flyta upp till ytan och kunna avlägsnas. På samma sätt är Andens kärlekseld en reningseld. Gud ”hettar upp” oss för att rena oss från synd och onda begär. När detta ”flyter upp till ytan” kan du tacka Gud för att han håller på att rensa bort det.

Det ord som översatts till ”eld” i Matteus 3:11 kan också översättas till ”blixt”. Här ser vi en bild på den enorma kraft som Anden har till förfogande. Spänningen i ett vanligt blixtnedslag kan uppgå till 100 miljoner volt, och värmer ”blixtsnabbt” upp den omgivande luften till ca 30 000 grader! Men den kraft vi har att göra med genom den Helige Ande är starkare än så. Han har skapat blixten, jorden, stjärnorna, supernovorna och hela universum! Det finns ingen kraft som kan mäta sig med hans, på något sätt. Paulus ber att våra ”hjärtan skall upplysas, så att [vi] förstår… hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen” (Ef 1:18, 19-20).

Alltså, samma kraft som uppväckte Jesus från de döda finns i dig som troende, eftersom den Helige Ande – kraftens Ande – bor i dig! Jag förstår varför Paulus behövde be för de kristna för att de skulle fatta detta, det är svårt att greppa hur stort det egentligen är. Dina problem är inte så stora i jämförelse med hur stor Gud är. Gud kan använda dig för att förändra den värld du lever i. Låt hans eld brinna i ditt hjärta – kärlekens, renhetens och kraftens eld – och sprida sig ut från dig för att beröra andra. Det är ett spännande liv.

Den Helige Ande – din bästa vän, din Hjälpare – är på riktigt. Hans resurser är obegränsade och hans vänskap är fantastisk. Jag säger igen vad jag redan sagt: Gå inte miste om det liv du kan få leva tillsammans med honom. Han väntar på dig! Just nu, precis där du är.

vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes gemenskap vare med er alla!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *