Vad är nåd – och vad gör den?

En snabb definition

Nåd är något som är väldigt centralt i den kristna tron, och det går inte att helt förstå budskapet om Jesus utan den med i bilden. Många skulle hävda att det är just nåden som gör den kristna tron unik.

När lärjungen Johannes inleder sitt skriftliga vittnesmål om Jesu liv här på jorden, säger han bland annat så här: ”Han [Jesus] var full av nåd och sanning… Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” Jesus var alltså full av nåd och sanning. Men vad betyder nåd egentligen?

Enligt ordboken Wiktionary (på internet) betyder ordet nåd: givmildhet, vänlighet, generositet, godhet utan grund, som inte kräver gentjänster. När man tittar på vad ordet betyder i juridiska sammanhang dyker följande variant av definition upp: ett efterskänkande eller mildrande av straff. Normalt kallas detta för benådning när det sker, men det är väldigt ovanligt (i alla fall i det svenska rättssystemet). I Bibeln finns följande betydelser kopplade till de ord som översatts till nåd: kärlek, barmhärtighet, spontan välvilja eller gåva. I alla dessa fall handlar nåd om att få något man inte förtjänar; en gåva som grundas i givarens godhet och välvilja, och inte beror på mottagarens förträfflighet (eller icke-förträfflighet).

 

Guds barmhärtighet

Nu ska vi titta lite på några olika Bibliska aspekter av nåd, och den första handlar om Guds barmhärtighet mot alla människor. I Klagovisorna står det så här: ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet.”

Utan Guds allmänna nåd och barmhärtighet över alla människor skulle det vara ute med oss. Alla har syndat och brutit mot Guds lag, men Gud straffar oss inte omedelbart utan ger oss tid att vända om till honom. Det hade varit lätt för Gud att utplåna hela mänskligheten och börja om från början när vi föll bort från honom (och tänk vad mycket elände jorden skulle ha sluppit!), men eftersom han älskar oss så mycket valde han istället att visa barmhärtighet och ge oss en möjlighet till upprättelse.

Gud är god mot både onda och goda – detta är barmhärtighet och oförtjänad godhet. Se här vad Jesus säger om Gud: ”Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga… han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.”

Att Gud ger oss liv, att han ger oss luft att andas och mat att äta, att vi har en jord att bo på, att solen går upp och regnet vattnar grödorna – allt detta är nåd från Gud; en gåva som inte beror på oss utan på hans egen godhet. Oavsett hur våra omständigheter ser ut – och oavsett att världen har blivit orättvis (inte Guds fel) – så kan vi inte klaga. Ingen av oss har gjort något för att få finnas till, och ingen av oss har gett liv till oss själva. Trots att vi ibland möter svårigheter och orättvisor kan vi vara tacksamma för det vi har fått från Gud.

Att Gud inte straffar syndare omedelbart är också nåd från Gud. Kommer du ihåg definitionen av nåd som ett efterskänkande eller mildrande av straff? Vi är alla skyldiga till brott mot Guds lag. Lögn; hat; mord; avundsjuka; girighet; missbruk av Guds namn; onda tankar… osv. Vem kan säga att han eller hon aldrig har gjort något fel? Ingen. Men Gud är barmhärtig – han dröjer med att straffa många synder så att vi ska få tid att omvända oss till honom och få förlåtelse. Istället för att döma oss ger han oss en chans att bli fullständigt benådade.

 

Benådad & frihalsad

Ordet frälst på svenska kommer från ett gammalt ord som betyder ”frihalsad”. Ibland satte man en slags boja kring halsen på en dömd fånge, och när (eller kanske om) denne fånge blev frisläppt så befriade man honom från bojan – han blev ”frihalsad”. Det Bibliska begreppet frälst (eller räddad i nyare översättningar) betyder att man är frisk, hel, oskadd, räddad eller befriad. (Roten till ordet är kopplat till de tre första av dessa betydelser).

När någon blir en kristen kallar vi det ofta för att någon blir frälst – alltså räddad, helad och befriad. Från vad då? Jo, från syndens makt och yttersta konsekvens (som är evig död). Helad i relationen till Gud. Det är han som utför själva frälsningen – genom ett under i vårt innersta då han själv kommer för att bo i oss. Vi kan inte frälsa oss själva och vi kan inte förtjäna vår frälsning. Därför behöver vi nåd; en fri gåva från Gud. För att Gud ska kunna frälsa oss behöver han först benåda oss, på samma sätt som man först måste benåda en skyldig fånge innan man släpper honom fri och upprättar hans liv.

Paulus skriver så här: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.”

Hur benådar Gud oss? Jo, genom vad hans Son Jesus Kristus gjorde för vår skull och genom att vi tror på det. Jesus är Gud som blivit människa, och han uppenbarar Gud och hans enormt stora kärlek för oss.

Jesus tog straffet för våra synder på sig själv; han dog på ett kors och bar vår skuld inför Gud. Lärjungen Petrus citerar profeten Jesaja och beskriver det på följande sätt: ”Han [Jesus] bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.”

Jesus gjorde det som ingen av oss skulle ha klarat av – han bar alla människors synd, för att en gång för alla göra slut på syndens makt. Han som aldrig någonsin gjort något fel lät sig frivilligt straffas och avrättas; ondskan fick slå till med full kraft mot honom, och på så sätt övervann han den med total och osjälvisk kärlek. Detta bevisades tre dagar senare då Gud uppväckte honom från döden.

Eftersom Jesus betalt skulden för våra synder kan vi få nåd ifrån Gud: fullständig förlåtelse och upprättelse! Eftersom Jesus dött istället för oss kan vi få evigt liv, i gemenskap med Gud! Inget av det hänger på oss och vår förmåga eller vad vi har gjort, det hänger enbart på Jesus och vad han har gjort för oss.

Det är genom att tro på Jesus och på vad han gjorde som du kan ta emot Guds frälsande nåd och bli en kristen. Erbjudandet om att bli benådad är öppet och tillgängligt för alla människor, men bara för de som tar emot det som den gåva det är blir det en verklighet.

”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

När du inser att du har syndat mot Gud, kommer till honom, ångrar och bekänner din synd, tror på Jesus och tar emot Guds gåva till dig – blir du frälst, av nåd. Då flyttar Gud in i ditt hjärta och börjar förvandla dig inifrån och ut. Alla dina synder blir förlåtna och du blir Guds vän.

 

Nåd för den kristne

Många tror att nåd bara handlar om förlåtelse och frälsning, men det är långt ifrån allt. Förlåtelsen och frälsningen är bara första steget i ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus, där allt sker på grund av Guds nåd. Paulus, återigen, skriver så här: ”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.”

Genom tro har vi alltså fått det rätt ställt med Gud och frid. Ingenting annat än tro på Jesus kan göra det med en människa – inga gärningar, inga prestationer, inga religiösa ansträngningar. Bara hjärtats tro på Jesus. Men genom tron och frälsningen har vi sedan också tillgång till mer nåd, precis som det står i det Bibelord vi nyss läste.

Guds nåd – alltså det han ger oss i sin givmildhet, godhet och trofasthet, som inte beror på oss – för den som tror, är:

  • Guds förmåga att göra i oss det vi inte klarar av själva, och
  • Guds påverkan på våra hjärtan, så att vi i vilja och gärning vill leva i hans vilja och förverkliga hans syften, och
  • Guds arbete i oss för att styrka oss, befästa oss, upprätta oss och stödja oss.

Guds nåd är inte en passiv paragraf i hans himmelska rättsväsende. Nåden är aktiv och verksam i oss, när vi tar emot den och låter den verka i oss. Nåden är sammankopplad med Gud själv, vad han gör i och genom oss. Nåd handlar om vad Gud gör, inte om vad vi gör.

Bibeln säger att det Gud har påbörjat i våra liv, det kommer han också att slutföra: ”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.”

I och med att det inte handlar om vår förmåga, så försvinner alla ursäkter. Till allt Gud kallar dig, ger han dig också nåden – förmågan – att klara av det. Du kan leva i Guds vilja för ditt liv, och det spelar ingen roll hur duktig eller smart du är i det här avseendet, därför att Gud ger dig av sin nåd och sin förmåga. Ingenting är omöjligt för Gud!

Nåd är också Guds påverkan (eller inflytande) på ditt hjärta. När han fått flytta in i ditt liv och bor där, så kommer han också att påbörja en förvandling av hela du. Du har ett val: antingen står du emot hans dragning på ditt hjärta och blir hård och kall gentemot Gud, eller så låter du honom leda dig och forma dig så som han vill. Paulus igen: ”Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.”

Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta! Låt Gud få göra vad han vill i dig, det är alltid det bästa. När du läser Bibeln och ser att något i ditt liv inte stämmer överens med Guds vilja, släng då inte boken åt sidan i ilska eller förtvivlan, utan tacka Gud för att han har visat dig något som han vill förändra i ditt liv. Överlåt dig till honom och hans Ande som bor i dig.

 

Nåd att inte synda

Nåd och förlåtelse är inte en ursäkt för att synda, det är inte ett slags filt som du kan täcka över dina synder med och sedan fortsätta att leva som du vill. Nåd är inte heller någon slags slarvighet eller se-mellan-fingrarna-attityd från Guds sida. Bibeln gör detta väldigt tydligt: ”Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?” 

Gud ser inte mellan fingrarna med det som är fel och oriktigt. Han benådar oss och ger oss mer nåd för att vi inte ska fortsätta att leva i det vi har blivit befriade från. Han ger oss nåd för att vi ska bli heliga och rena. Hans nåd innebär inte att han sänker sig ner till vår trasiga nivå, utan att han lyfter oss upp till sin heliga och fullkomliga nivå. Det är det som är innebörden i att vi får dö och leva med Kristus. Precis som han dog, får vi dö från det gamla livet – genom nåd; och precis som han uppstod, får vi uppstå till ett nytt liv i gemenskap med honom – genom nåd. Utan nåd och oförtjänad godhet från Gud vore detta inte möjligt.

Det har alltid funnits människor som har försökt att missbruka Guds nåd och använda den som en ursäkt för att kunna fortsätta synda. De tror att Gud inte ser vad som pågår i deras hjärtan. Bibeln talar om just sådana personer: ”Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.”

Låt oss inte vara sådana som missbrukar och förvränger Guds nåd. Nåden är nämligen inte billig, utan fastän den är gratis att ta emot så kostar den allt. Jesus gav sitt liv för den. Den har kostat Gud både smärta, lidande och död. Den kostar dig att du vågar ge ditt liv till Gud så att han kan förvandla dig.

Låt oss därför istället ta emot Guds nåd på det sätt som Titus beskriver den: ”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är… Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”

Här ser vi att resultat av Guds sanna nåd är att vi lär oss säga nej till synd och världsliga begär och istället lever anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt och är fyllda av iver att göra det som är gott. Detta är vad Gud – med din tillåtelse – vill göra i dig.

Vi har en tendens till att försöka med saker i vår egen kraft, men om vi försöker att sluta synda på det sättet kommer vi att misslyckas – det vet alla som har försökt. Antingen blir man skenhelig och högfärdig, eller så blir man missmodig och deprimerad. Men Gud vill att du ska luta dig mot honom istället för att förtrösta på din egen förmåga. Det kristna livet har aldrig varit tänkt att levas i egen kraft, utan i Guds kraft. Ditt gamla liv är begravt med Jesus. Nu är det han som bor i dig och vill leva sitt liv genom dig.

Se här vad Bibeln säger om detta nya liv som du kan få leva: ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.”

När du lever i gemenskap med Jesus Kristus finns det ingen fördömelse över dig längre! Gud har genom Jesus gjort det ingen människa och inga religiösa ansträngningar kan göra. Du är fri från både synden och dödens lag (den lag som sa att du var hopplöst fast i synden och på grund av det måste dö). Nu är det en ny ”lag” som regerar i ditt liv – livets Andes lag, den lag som säger att du lever ett nytt liv på nya villkor. Det finns en ny kraft som verkar i dig – Guds Helige Ande! Han kan göra så att du lever i enlighet med Guds lag, som handlar om att osjälviskt och helhjärtat älska Gud och dina medmänniskor. Låt honom leda dig, det är nyckeln till ett liv i sann frihet.

 

Att leva av tro

Det finns en viktig fråga som vi behöver besvara. Allt det vi hittills har talat om låter ju så bra, men hur i hela världen ska det gå till? Hur gör man? Svaret är att leva i en fullständig förtröstan på Gud. Denna fullständiga förtröstan – alltså tro – kan vi sedan dela upp i två delar.

  1. Att överlåta sig helt och fullt till Gud, och
  2. Att sätta all sin tillit och allt sitt hopp till honom.

Genom hela Bibeln ser vi detta genomgående och återkommande tema. ”Den rättfärdige ska leva av tro”; vänd om till Gud och överlåt er till honom; frukta Herren och lyssna till hans undervisning; förströsta på Herren av hela ert hjärta och förlita er inte på ert eget förstånd…

Att leva av tro innebär inte bara att rent teoretiskt tro att Gud existerar – det innebär att förtrösta på Gud, sätta sin tillit till honom, och ta vad han har sagt på fullaste allvar.

Om du vill lära dig att leva i Guds kraft istället för din egen; om du vill vara en som övervinner synden istället för att bli övervunnen av den; om du vill se mer av Guds aktivitet i ditt liv och mindre av din egen prestation – då är detta vägen framåt. Total överlåtelse och fullständig tillit.

Om vi verkligen tror att Gud är en god Gud som vill vårt allra bästa och som har all makt, då borde det också vara naturligt att överlåta sitt liv till honom. Överlåtelse grundar sig i denna tillit, och leder till att vi lyder, följer och älskar honom över allt annat. Är du just nu villig att lyda Gud vad han än säger till dig att göra?

Om inte, så kanske det beror på att du inte ännu litar på honom tillräckligt mycket. Du kanske tvivlar på hans godhet och tror att du kommer att gå miste om en massa saker om du överlåter dig helt till Gud. Vissa saker behöver vi definitivt lämna bakom oss när vi börjar följa Jesus, men det vi vinner är alltid så mycket bättre.

En missionär vid namn Jim – som faktiskt fick sätta livet till i sitt arbete med att sprida budskapet om Jesus till andra människor – sa så här: ”Den är ingen dåre som ger bort det han inte kan behålla för att vinna det han inte kan förlora.” Det tål att tänkas på.

Att sätta sin tillit och sitt hopp helt och fullt till Gud innebär att man litar på att han ska göra vad han har sagt och lovat att han ska göra. När du överlåtit dig till Gud ska du inte sedan börja försöka åstadkomma en massa saker för Gud; du ska bara hålla fast vid tron på att han kommer att börja jobba. Du ska lyssna på honom, lyda honom, och tro på honom – men inte sätta igång och börja lägga dig i vad bara han kan göra bäst. Du behöver kunna vila i Guds nåd och låta honom ta initiativen (vilket inte är samma sak som att bli passiv och slö).

Läs Bibeln och se vilka löften Gud har gett oss. Låt hans Ord förvandla och förnya ditt sätt att tänka och se på saker. När du läser hans Ord vet du vad det är du kan tro på och hålla fast vid.

När du börjar överlåta dig till Gud och förtrösta på honom så kommer den aktiva nåden att kunna verka mer obehindrat i ditt liv. Du kommer att börja inse och uppleva vad det innebär att lämna över sina problem till Gud och se honom lösa dem. Och du kommer också att få vara med om det vi ska tala om härnäst.

 

Goda gärningar

Vissa människor tror att det finns något slags motsatsförhållande mellan nåd och goda gärningar, ungefär som att nåden skulle innebära ett förbud mot att göra något. Man tänker att eftersom vi ska leva av nåd och nåd inte har med våra gärningar att göra eller vår egen förmåga, så kan man strunta i alla de uppmaningar som finns i Bibeln till att göra gott och leva heligt. Det är helt fel.

Först och främst behöver vi förstå att vi blir frälsta av bara nåd, det beror inte på något vi kan förtjäna genom att utföra gärningar. För det andra så handlar det kristna livet om vad Gud vill göra och inte om vad vi gör i egen kraft. Men, det finns gärningar som Gud vill göra genom dig. Hela Bibeln är full av undervisning, instruktioner och bud för hur Gud vill att vi ska leva. Vi behöver bara förstå att Guds nåd och gärningar hänger ihop, att vi behöver Guds nåd för att kunna utföra de gärningar han har kallat oss till att utföra. Lagen och buden visar oss bara vad som krävs, men de ger oss inte kraften eller förmågan att kunna leva så som de lär. Nåden däremot – som är Guds förmåga och kraft i oss – ger oss den kraft och hjälp som vi behöver för att kunna leva som Gud vill och hans ord lär oss.

Ta en titt på följande Bibelord: ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” Först står det att vi är frälsta av nåd, helt oberoende av våra gärningar. Men sedan står det att vi är Guds verk (genom pånyttfödelse och frälsning), skapade för att göra goda gärningar, gärningar som Gud har förberett.

Tänk på det på följande sätt. Varför klättrar en apa i träd? Är det för att bli en apa, eller är det för att den är en apa? Naturligtvis är det för att den redan är en apa; den har det i sina gener; den är skapad på det sättet. Att klättra i träd är ingen prestation för apan, eller ett sätt för den att bli en apa, eller bevisa att den är en apa inför andra apor. På samma sätt är det med en kristen: vi blir inte kristna genom något vi gör, det är helt och hållet ett verk av Gud; men eftersom vi är kristna så gör vi det som är i linje med Guds vilja och vår nya natur – nämligen goda gärningar.

Vi ska läsa ett annat Bibelord som belyser detta, där Paulus berättar om hur det fungerar i hans eget liv: ”Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.” Det är alltså på grund av Guds nåd som Paulus är den han är – en kristen som fått ett nytt liv. Men den nåd Paulus fått ta emot från Gud är aktiv och verksam inom honom och gör honom aktiv. Ett rätt mottagande av Guds nåd gör att du får en tro som är verksam i kärlek. Och kärleken från Gud är inte passiv utan aktiv och utåtriktad.

Goda gärningar går alltså hand i hand med en rätt förståelse av Guds nåd så som den verkligen är. Nåden är inte ett passivt teoretiskt begrepp, utan en aktiv kraft inom den troende – det är en beskrivning av hur Gud själv verkar på och i den troendes hjärta. Han verkar i vår vilja och i våra gärningar, så att de gärningar vi gör inte är våra egna gärningar utan Guds gärningar. På detta sätt blir även de goda gärningar vi får vara med om en nåd (en gåva) från Gud och vi får uppleva glädjen av att vara använda av honom.

Om vi kunde lära oss att rätt ta tillvara Guds nåd, så skulle vi också få en kristendom där Guds aktivitet och närvaro tar stor plats och blir synlig för andra. När Guds kraft och aktivitet blir synlig i våra liv, så ser människor att Gud är på riktigt och inte bara en föreställning i vår tankevärld.

Det vi ska passa oss för är att se på gärningarna som ett medel för att få Guds acceptans eller försöka förtjäna hans kärlek. Då blir gärningarna själviska och luktar illa inför Gud! Först när du förstår att du är älskad precis som du är och att Gud inte handlar med dig efter vad du förtjänar, kan du börja göra gärningar som är goda på riktigt. Nåden sätter dig fri från att ”göra” för din egen skull – Jesus har ju redan gjort allt för dig! – så att du istället kan vara fri att betjäna andra utifrån tacksamhet och Guds kärlek. Den sätter dig fri att både ta energin från rätt källa och sedan rikta den åt rätt håll.

På detta sätt kan vi göra gott utan att vara nedtyngda av religiösa ”måsten”. Jesus ger oss en inre vila: vi förstår att vi är älskade av Gud villkorslöst; att han har gjort allt som krävs för vår frälsning och eviga glädje; att vår relation med Gud inte beror på hur duktiga eller smarta vi är utan på hans fullkomliga offer för våra synder. Det Jesus har gjort kan inte göras ogjort av vare sig djävulen, synden eller oss själva. Ingenting kan skilja oss från hans kärlek.

 

Andens frukt & gåvor

Den Helige Ande är Guds egen personliga närvaro och aktiva kraft i den troende. Han kallas därför för nådens Ande, men det är bara ett av alla de namn han har. Han kallas också bland annat för kraftens, kärlekens, vishetens och bönens Ande. Allt detta speglar de olika saker han vill och kan åstadkomma i våra liv och hjälpa oss med.

Först och främst vill Anden producera något som Paulus kallar för ”Andens frukt” i våra liv. Det handlar om att han vill forma vår karaktär så att vi blir mer lika Jesus. Frukten är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning – allt detta vill Anden föra in i ditt liv och låta växa. Han vill fylla oss med kärlek till både Gud och andra människor, så att vi lever ut vår tro och delar med oss av Jesus.

Sedan kommer vi till något som kallas nådegåvor, vilket precis som det låter är gåvor från Gud, olika förmågor som är till för att vi ska kunna betjäna varandra i hans kraft. Vissa kallar dem för övernaturliga gåvor, men om man tror på Gud så är det väl helt naturligt att han också kan göra saker som går över vår fattningsförmåga. Det är den Helige Ande som ger oss dessa gåvor (så de är inte samma sak som medfödda gåvor). ”Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme… Hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta… I allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.”

Till de nådegåvor som räknas upp i Bibeln hör bland annat att bota sjuka, tala i tungor, göra under och mirakler, höra vad Gud säger till en annan människa och se syner om framtiden. Dessa fenomen i sig själva behöver inte alltid vara från Gud (det finns gott om andliga fenomen i världen som vi inte bör hålla på med), men när de är från Gud så förhärligar de Jesus, stämmer överens med Bibeln, kan granskas av andra kristna och bygger upp människor.

Låt Gud få verka i dig, och snart kommer du att märka att han också börjar verka genom dig. Älska och uppmuntra människor med den kärlek Gud ger dig och dela med dig av Jesus – förr eller senare ska du se att Gud kommer att börja tala genom dig, bota sjuka genom dig (fast det krävs förstås att du går fram till de sjuka och ber för dem), och göra andra saker genom dig som bygger upp andra. Poängen är att Gud med sin Ande vill verka genom dig ut till andra människor. Han vill visa dem att han är på riktigt och att han älskar dem. Hans nåd flödar över från dig till dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *