En inbjudan till Gud

Vem är Gud?

Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma i skogen. Bibeln säger att hela universum och naturen reflekterar Guds egen härlighet och storhet. Med andra ord är han som har skapat allt ännu större och vackrare än något vi kan finna i universum!

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner – som menar att Gud är dualistisk, dvs. både ljus och mörker, både godhet och ondska – påstår vi att han är helt och hållet god och att inget ont eller mörkt finns i honom. Gud är kärlek, och ursprunget till allt gott, rent och vackert.

Gud är också fullständigt rättvis. Han är hela världens Domare, som står för det som är rätt och dömer det som är fel. Han låter ingen muta honom utan ser på oss människor opartiskt – vi är alla jämlika inför honom.

Men trots Guds storhet och fullkomlighet är han nära oss människor. Han har en egen personlighet, känslor och vilja. Vi är skapade till hans avbilder, så mycket av vad det är att ”vara människa” och ha en personlighet kommer från Gud själv, som t.ex. kreativitet, känslor av empati och etik, och förmågan att kunna njuta av konst, poesi och humor.

 

Varför finns det ondska i världen?

Gud älskar alla människor. Han vill att vi ska leva på det sätt han har skapat oss för – eftersom det är det bästa för alla. Guds lagar och regler handlar om hans rättvisa och goda ordning för hur vi ska leva i harmoni med varandra, med världen som vi lever i och med honom.

När vi bryter mot Guds lagar så rubbar vi ordningen i världen och ondskan får utrymme. Harmonin bryts och relationer skadas. Detta är resultatet av vad Bibeln kallar synd. Mycket av de orättvisor som finns i världen beror på oss människor, det är inte Guds fel. Ändå skyller vi lätt på honom när hemska saker händer.

Synd är främst att vi lever i uppror mot Gud, att vi vänt honom ryggen och säger att vi inte behöver honom eller vill ha med honom att göra. ”Ingen ska komma och tala om för mig hur jag ska leva!” tänker vi. Men Gud vill vårt bästa, och hela världens bästa – och han vet bättre än vi.

Det finns ingen människa som aldrig har gjort något fel. Vi ljuger för att skydda oss själva, vi talar illa om varandra, vi är otrogna, stjäl, missbrukar sex, missbrukar Guds namn, avgudar pengar och karriär istället för Gud, är olydiga mot våra föräldrar, är avundsjuka mm. Lägg samman allt och det är inte så konstigt att det finns ondska, smärta och orättvisa i världen.

 

Gud har inte gett upp!

Guds stora projekt i världen är att återupprätta det som har gått snett. Hans plan är att skapa en ny värld, och denna nya värld kallas i Bibeln för Guds Rike.

Guds Rike består av ”rättfärdighet”, dvs. det som är rätt och riktigt, ”frid”, dvs. fred och harmoni, och ”glädje”. Gud kommer att göra slut på ondskan, och döma världen med rättvisa. De som har tjänat ondskan kommer att drivas bort från Guds goda rike och närvaro, men de som istället har följt honom kommer att leva med honom, och han ska ”torka alla tårar från deras ögon”.

En milstolpe i Guds plan är vad Jesus Kristus gjorde när han kom hit till jorden för ca 2000 år sedan. När Jesus kom sa han: ”Tiden har nu kommit då Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk. Lämna därför synden, vänd om till Gud och tro på det glada budskapet!”

Jesus levde helt utan synd och följde i allt Guds plan. Han visade vad det verkligen innebär att vara människa så som Gud från början tänkt det. Men han inbjuder också oss att få vara med i det Gud gör, han inbjuder oss till att leva i Guds Rike redan nu – innan det kommit fullt ut! Men för att kunna göra det var han först också tvungen att göra en annan sak…

 

Varför behövde Jesus dö?

Jesus gav sitt liv frivilligt, det var inget misstag utan en välplanerad del av Guds plan för att rädda och upprätta mänskligheten. Att frivilligt ge sitt liv för andra är nog den största kärlekshandling man kan göra.

Gud är helig och fullkomlig, men också god och kärleksfull. Han kan inte acceptera det onda, men vill rädda oss från dess oundvikliga konsekvenser. Vi har brutit mot hans lag – blivit skyldiga – och förtjänar det rättvisa straffet för detta: döden. Det vet han, men samtidigt älskar han oss oändligt mycket!

Ska Gud se mellan fingrarna med det som är fel eller ska han döma oss så som vi förtjänar och börja om med nya människor på en helt annan planet?

Lösningen på det här dilemmat är vad Jesus har gjort för oss. Jesus tog det rättvisa straffet för våra synder och dog istället för oss. Ondskan blev straffad i honom, och därför vi kan bli förlåtna och frikända utan att Gud kompromissar med vad som är rätt och riktigt!

Vi kan inte rädda oss själva eller ställa oss själva till rätta, problemet sitter för djupt i våra hjärtan. Våra goda gärningar räcker inte för att ta bort det som blivit fel. Men Jesus gjorde det vi inte klarar av! Han och endast han är den som kan ställa oss och världen till rätta.

 

Uppståndelse!

Många människor har ju dött, men det som bevisar att Jesu död är unik är hans uppståndelse till livet igen!

Redan innan han dog förutsade han att han skulle dödas och uppstå tre dagar senare. Uppståndelsen är beviset på att Jesus var den han sade att han var. Faktum är att det var Jesu uppståndelse som gjorde att den kristna tron spreds så snabbt (i samma tid och generation som det hände, och trots starkt motstånd). Det fanns nämligen ögonvittnen! Jesus uppstod inte som en ande utan i sin fysiska kropp, folk kunde se på honom och ta på honom.

Uppståndelsen innebär att Jesus har besegrat döden (den ultimata konsekven-sen av synden), och att Gud har godkänt hans offer för våra synder. Guds Rike är tillgängligt för vanliga människor. De stora hindren – synden och döden – har förlorat sin makt och oundviklighet!

Uppståndelsen innebär att även vi en dag ska få uppstå; att döden inte har sista ordet; att det finns hopp om ett evigt liv…

 

En relation med Gud

Jesus gick igenom allt det här för att han vill ha en relation med dig. Du är nämligen skapad för att umgås med Gud och lära känna honom. Att vara kristen handlar om att ha en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus – det är det som är Livet. Du kan få kontakt med honom redan här och nu!

Det är detta jag som har skrivit det här själv har fått uppleva – att Gud är på riktigt och vill vara en del av mitt liv…

Gud har gett mänskligheten den största gåva som finns: en inbjudan till evigt liv och förvandling, gemenskap med Jesus Kristus. Frågan är om du tar emot den gåvan eller förkastar den?

Du kanske undrar: Vad ska jag göra för att tacka ja och ta emot Guds gåva?

Svaret är inte komplicerat och vi har redan hört Jesus säga det: ”Lämna därför synden, vänd om till Gud och tro på det glada budskapet!” Det glada budskapet är vad jag har presenterat för dig i den här texten. Det handlar om Jesus, vem han är och vad han har gjort för dig!

När du väljer att tro på Jesus förlåter Gud dig allt du behöver förlåtelse för och frikänner dig från alla anklagelser. Du blir vad Bibeln kallar ”född på nytt”, vilket betyder att Guds Ande flyttar in i ditt innersta och återupprättar den brutna kontakten mellan Gud och dig. Det är som att han ”slår på strömmen” och ”tänder lyset” i ditt hjärta, och du börjar ”se” Guds Rike omkring dig. Du blir Guds barn – född av Gud. Jesus blir Herre i ditt liv, och det är inte längre vad andra människor eller samhället tycker som styr.

 

Sen då?

Livet tillsammans med Jesus är spännande. Han har gett dig möjligheten att bli räddad och komma till honom av flera anledningar. Den främsta är att han vill att du ska leva i gemenskap med honom och lära känna honom mer och mer i resten av ditt liv (som då är för evigt).

Jesus säger att kärnan av evigt liv är att lära känna Gud och honom själv. Det kan man göra genom att be till honom och läsa Bibeln för att se hur han är. Bön är inte en religiös ritual där du måste formulera dig på ett visst sätt eller sitta med händerna knäppta, bön är att bygga på din relation med Gud genom att tala med honom. Var inte förvånad om han också kommer att svara dig och tala tillbaka…

Bibeln är Guds Ord till oss, och när vi läser den kan vi upptäcka mer om Gud, vem han är och vad han vill. Orden i Bibeln är inte vanliga ord som man bara läser, de är ord som kommer att förvandla oss när vi tar dem till oss och handlar efter dem! Du kan låta Gud tala till dig genom Bibeln, och med sina ord förvandla ditt sätt att tänka och handla.

Gud har skapat oss för att leva i relationer, och hans Rike är inte ett rike för individualism. Varje kristen är en del av något mycket större – nämligen det som kallas Församlingen. Alla som är hopkopplade med Jesus blir med automatik också hopkopplade med alla andra som tillhör honom. Detta är en gemenskap som bör vara fylld av kärlek och sanning, ärlighet och öppenhet. En gemenskap som guidas av Guds Ord och Guds Ande. En gemenskap där vi alla kan växa närmare Jesus och varandra; där vi kan dela livet och stötta varandra. Församlingen är inte en byggnad med kors på taket utan en grupp människor som kan mötas varsomhelst. Jesus har lovat att när två eller tre personer samlas för att tillbe honom så är han närvarande mitt ibland dem.

 

Det finns mer…

En annan anledning till att Jesus vill ge dig ett nytt liv är att du ska få leva i hans Rike redan här i livet och vara hans ambassadör på jorden. Han vill sprida sin rätt, sin frid och sin glädje över hela jorden, och han vill att fler människor ska få lära känna honom. Detta vill han göra genom dig! Vi lever inte längre för det som finns i den här världen utan för den nya värld Gud förbereder. Tillsammans med Gud kan ditt liv få göra skillnad – en skillnad som varar längre än ditt liv i den här världen!

Därför har Gud gett varje kristen tillgång till sig själv – genom den Helige Ande. Han är en Hjälpare som vill ge dig styrka och kraft att följa Jesus och stå emot samhällets ”grupptryck” som säger tvärtemot vad Gud säger. Bibeln säger att du kan få bli fylld till överflöd med den Helige Ande, hans kärlek och kraft!

Den Helige Ande är en person, precis som Gud och Jesus Kristus. Han vill fylla dig med kärlek, glädje och frid; han vill arbeta på din karaktär så att du blir lik Jesus i ditt beteende; och han vill undervisa dig och leda dig rätt i livet.

När du läser Bibeln, Guds Ord, vill den Helige Ande sitta vid din sida och förklara vad det du läser betyder. När du ber till Pappa Gud i himlen, vill den Helige Ande vara med och hjälpa dig – du kanske inte ens vet vad du ska be om, men han vet precis vad du och andra behöver just då. När någon frågar dig om din tro, vill den Helige Ande lägga klockrena svar i din mun som du inte ens tänkt på förut.

Den Helige Ande ger dig kraft att göra en skillnad i världen. Han ger dig kraft att leva så som Jesus själv levde. Precis som Jesus kom med helande till trasiga människor, med befrielse till de betryckta och med Glädjens budskap till de som tappat hoppet, kan och vill Anden (som bor i dig om du blivit ”född på nytt”) göra de här sakerna i och genom ditt liv – så att andra människor också får uppleva vad det innebär att Gud ställer saker till rätta.

 

Valet är ditt

Jesus har dött och uppstått för alla människor, och alla är inbjudna – men Gud tvingar sig aldrig på någon. Han inbjuder oss till en kärleksrelation, och kärleken tvingar ingen.

Du har ett val att göra. Vill du vända dig bort från synden och leva med Jesus istället? Vill du bli en del av Guds folk och Guds Rike? Vill du en dag uppstå till ett evigt liv i gemenskap med Gud?

Eller vill du istället fortsätta leva utan Gud, ta konsekvenserna för dina synder, och en dag uppstå till en tillvaro utan honom? Gud kommer inte tvinga sig på dig efter döden heller om du inte valt honom i livet.

Bibeln säger att Gud har ställt oss inför ett val: liv eller död? Sedan råder han oss att välja livet. Men det är vårt val. Paulus säger: Bli vän med Gud! Han har redan bestämt sig för att bli vän med dig.

 

Gud säger till dig:

”Jag älskar dig. Jag var med redan när du blev till och har en plan för ditt liv. Jag har burit din skuld, därför vill jag lyfta av den från dig och ge dig ett rent samvete. Jag befriar dig, helar din trasighet och ger dig liv. Bli min vän! Ta emot min Son Jesus i ditt hjärta och lär känna honom. Uppmärksamma vad han säger och följ honom.”

Du kan be en enkel bön till Gud i Jesu namn och be honom förvandla dig!

Det finns naturligtvis mycket mer att ta reda på om livet tillsammans med Jesus, saker som vi inte haft utrymme att ta med här. Men du är mer än gärna välkommen att ta kontakt med mig och fråga mera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *