Liten reflektion om Knutby…

En av mina livsprinciper: Varje bra väg har minst två diken; om du bara ser det ena diket så står du troligtvis i det andra. Detta går att applicera på mycket, i många sammanhang.

Vad gick fel i Knutby? Ett ensidigt svar duger inte. Här är det snarare frågan om ett fenomen som liknar hur man skapar en ”perfekt storm” – d.v.s. det är flera faktorer som samverkat.

Ett dike är fundamentalism: att den egna tolkningen av Bibeln är den enda rätta (”vi tolkar inte, vi läser bara som det står!”). Den egna tolkningen av Bibeln, snarare än Jesus, blir vad som har ”all auktoritet i himlen och på jorden”.

Ett annat dike är att åsidosätta Bibeln och sätta direkt uppenbarelse över allt annat, en slags hyperkarismatik där psykologi och gruppdynamik delvis kan belysa vad som kan gå fel. Här hänvisar man till ”den personliga relationen” med Jesus och egna uppenbarelser, men utan de nödvändiga ramar som Bibeln ger. Jag är helt för karismatik och tror på Andens uppenbarelse, men en grundprincip i all karismatik är att allt ska prövas gentemot Bibelns helhet, anda och bokstav. Jag tror också att den personliga relationen med Jesus är vad som är det mest centrala i den kristna tron, men det finns flera ”jesusar” där ute (se 2 Kor 11:4) och jag vill inte ha kontakt med någon annan än den Bibeln vittnar om. Total subjektivism duger inte!

En tredje faktor är ett sekteristiskt ledarskap som sysslar med ”andlig manipulation”, vilket kan söka att nyttja både fundamentalismens och hyperkarismatikens väg för sina syften. Här är det bra att komma ihåg Jesu egna ord:

”Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd.” (Matt 23:8-12).

”Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Mark 10:42-45).

Det finns säkerligen också fler faktorer och diken.

Det är min övertygelse att vi behöver både Ordet och Anden och ett av Gud helgat förnuft för att vara och bevaras sunda i tron.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *