När världen skakar…

”De ting som kan vackla skall förgås… för att det skall bli kvar som inte kan vackla” (Heb 12:27, Giertz).

När hela världen skakas faller också illusionerna om hur verkligheten är beskaffad. Världen av-slöjas (apokalypsis); det många byggt sin trygghet på visar sig stå på ostadig grund: ekonomi, hälsa, välfärd etc. Paulus ord klingar sanna i dag: ”Uppmana dem… att inte… sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud…” (1 Tim 6:17).

Den sanna tryggheten finns alltid i Gud, han som aldrig vacklar, är fullkomligt god och alltid vet råd. ”Varför bekymrar ni er… för mat och kläder [och toalettpapper]?” säger Jesus, ”er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (se Matt 6:25-34). Detta innebär inte nonchalans eller oförsiktighet, men att leva utifrån en grundläggande trygghet och vila i Guds godhet – helt viss om att Gud är fullkomligt god (Jak 1:17) och att inget kan skilja mig från Guds kärlek i Jesus Kristus (Rom 8:39).

I många fall uppvisas nu dock en ganska stor omogenhet bland kristna, något som kan indikera en ganska grund relation med Pappa i himlen. Några exempel:

1) De som tror att allt är en enda stor antikristlig konspiration, iscensatt av Illuminati (eller liknande). Läs:

”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt.” (2 Thess 2:1-3a)

2) De som ser varje katastrof som Guds dom över ogudaktigt leverne (utan reflektion över hur oprecis Gud i så fall verkar vara när han delar ut sina domar; lite svinn får man räkna med när ”storsläggan” ska fram). Läs:

”Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade: ”Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de. Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt.”” (Luk 13:1-5)

3) De som tappar förmågan att tänka själva och vill bli detaljstyrda av staten. (Obs! Detta är inte ett propagerande för att inte följa statens rekommendationer, det BÖR du göra.) Läs:

”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva [eller: avgöra] vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.” (Rom 12:2)

4) De som totalt grips av fruktan och börjar agera själviskt istället för medborgerligt och solidariskt. Läs:

”Gud har inte gett oss modlöshetens ande [eller: fruktans ande], utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” (2 Tim 1:7)

Låt oss inte hamna i något av dessa diken. Den som har sina rötter djupt i Kristus, har matat sig med Guds Ord och därmed växt upp och fått sitt sinne tränat till att kunna skilja mellan gott och ont (Heb 5:14), och (i alla fall till en viss grad) lärt känna ”honom är till från begynnelsen” (1 Joh 2:13)… kan vila i Guds nåd och kärlek även i denna tid, samt leva ut Guds kärlek (som är oförändrad) och sprida denna kärlek, tillsammans med hopp och tro, till sina medmänniskor. DET är vad världen behöver.

Gud vill att du ska använda förståndet. Han vill också att du ska se upp till honom i varje omständighet och dagligen räkna med hans hjälp och kraft – för dig själv men också för att vara till välsignelse för andra. Paulus skriver: ”Jag vet på VEM jag tror” (2 Tim 1:12). Jag hoppas att du också gör det. Om inte annat kan du få lära känna honom, du med (själv vill jag lära känna honom mer och mer för varje dag som går, för jag är långt ifrån fullärd på det området). Han är inte långt borta från någon enda av oss.

Uppdatering: Personligen upplevde jag förra veckan att Gud sa följande saker till mig, och kanske kan dessa ord också få bli till uppmuntran för dig: (1) Håll dig nära Mig, och låt Mig leda dig dagligen; (2) Frukta inte, jag är med dig. ”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: ”Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.” Han ska rädda dig från jägarens snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig, under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen.” (Ps 91:1-6).

Dessa ord är i sig inte unikt gällande under coronakrisen (eller andra kriser heller för den delen); vi bör naturligtvis alltid hålla oss nära Herren, låta honom leda oss och inte frukta (något annat än honom själv). Samtidigt kan ord som dessa – när de blir levande för en genom ett personligt tilltal genom den Helige Ande i en specifik situation – ge ljus, hopp, fokus och mod att agera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *