Vem är Gud egentligen?

Den senaste tiden har jag reflekterat lite extra över hur viktigt det är för oss att veta vem Gud är. Det är något som ibland tas för givet i många församlingar, och inget man undervisar särskilt ingående om. Dessutom har vi en tendens att tänka oss Gud i ”vår avbild” istället för att inse att vi från början är skapade i Hans avbild; det börjar med Gud, inte med oss. (Se mitt inlägg ”gud i din avbild…?” för mer om detta). Vår bild av Gud påverkar allt annat i vårt liv. Om vår bild av Gud är felaktig, eller obalanserad, så kommer vi också att se på mycket annat – hur rätt det än är – utifrån fel perspektiv. Jesus säger att evigt liv är att lära känna ”den ende sanne Guden” (Joh 17:3). Han menar alltså att det finns EN sann Gud, och att det viktigaste i hela livet är att lära känna honom. I detta inlägg kan du se två predikningar, eller kanske snarare Bibelstudium, som jag haft på temat: ”Vem är Gud egentligen?” Den första handlar om olika sidor av Gud, och den andra handlar om vad vi kan veta om Gud utifrån hans handlingar/gärningar.

 

2 tankar kring ”Vem är Gud egentligen?

 1. Joakim

  Forskaren Ralph Ellis historiestudier visar på högintressanta och revolutionerande resultat. För det första att Jesus levde 40 år senare än vad etablerade källor uppger. Vidare att Jesus snarare var en upprorsledare med svärd i hand än en from predikant. Revolten stod mot Romarnas pålagda skatteok men kriget förlorades och romarna ”skrev om” (förvandskade) vad som faktiskt hade utspelat sig. Jesus, som var av persiskt/egyptiskt ursprung, hette i själva verket ”Esus Ma’nu” alt. Izas (Jesus av Gamala). År 70 e.Kr. grips Jesus och korsfästs men överlever mirakulöst och forslas till romarrikets då yttersta utpost; Cornwall i England. Jerusalem ödeläggs i grund och det judiska folket förvisas från staden. Allt detta kan vara lite väl magstarka uppgifter för de flesta. Ralph Ellis är själv inte troende utan följer endast forskningen, vart den än tar honom. Men även om dessa uppgifter är korrekta så behöver det inte med nödvändighet innebära att Jesus inte var en man av Gud eller Gud själv. Som du själv uppger så går Gud till strid ibland, om det är för en god sak.

  Svara
  1. Simon Johansson Inläggsförfattare

   Det du skriver om är väldigt spekulativt. Läs hellre Richard Bauckham som tydligt visar hur evangelierna är biografier om den historiske Jesus. Han har betydligt mer kött på benen än vad Ellis har.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *