Ditt liv med Jesus

Jesus

Han som förmår bevara er…” (Jud v. 24). Det är denna Jesus jag lärt känna, den Jesus som Bibeln talar om från början till slut. ”Han som förmår” – inte bara vill eller önskar – utan som vill, kan och gör det som behöver göras.

Det är han som förmår rädda oss och göra oss till ”nya skapelser”; han som har kraft att ”göra oss levande med sig själv” trots att vi varit ”döda i våra överträdelser” – han gör det om vi låter honom.

Det är han som förmår ”bevara oss från fall”, han är den som inte bara räddar oss utan också bär oss. Av ”nåd är vi räddade”, av nåd blir vi också bevarade i tron på honom: Han som både är ”upphovsmannen” till vår tro och ”fullkomnaren” av den. Nåd betyder att det inte hänger på oss och vår prestation utan på det som Gud gör; nåd är en fri gåva från Gud, inte något vi kan förtjäna.

Det är han som förmår ”ställa oss inför sin härlighet, fläckfria och jublande”; han är den som ”helgar oss i sanningen” (Guds Ord) och tar oss hela vägen fram till målet som just nu finns i himlen! Han som har ”påbörjat ett gott verk” i oss, han är också den som ska ”slutföra det”. Han är ”A och O”, början och slutet, och allt däremellan! Evig Gud och alltings Herre!

Det största misstaget vi ofta gör som kristna, när den första entusiasmen över det nya livet lagt sig, är att tro att det Jesus började ska vi själva slutföra. Det går aldrig bättre än att vi i bästa fall inser att det inte går. Paulus säger så här: ”Bara dårar tror att de kan fullborda med sin egen förmåga det som påbörjades av Gud. Om du inte var smart nog eller stark nog att sätta igång det hela, hur tror du då att du kan slutföra det?” Det handlar inte om oss själva. Vi behöver Jesus hela vägen! Det är i gemenskapen med honom som vi ”upptäcker vilka vi är och vad vi lever för”.

 På ett annat ställe i Bibeln står det: ”Liksom” – alltså på samma sätt – ”ni tog emot Jesus Kristus som Herren, så lev i honom”. Allt sker av nåd, alltså en fri gåva från Gud som vill hjälpa oss hela vägen. Livet med Jesus är inte så komplicerat som vi ofta hör. Det finns några enkla saker allt börjar med, och det är precis de sakerna du ska hålla fast vid ända till slutet!

Tro på Jesus

Din tro har hjälpt dig” (Matt 9:22). Tro är att lita på och ha förtröstan till Jesus Kristus. Tron är en gåva från Gud, och Bibeln säger att han har gett ett ”mått av tro” till var och en, men vi avgör själva om vi vill tro eller inte.

Den som tror på Jesus, Guds Son, ”ska inte gå förlorad”, står det, ”utan ha evigt liv”. Det står också att vi blir ”rättfärdiga av tro”, vilket betyder att våra synder blir både förlåtna och utplånade inför Gud. Vi får det rätt ställt och frid med Gud, och tillgång till hans oändliga nåd (godhet och kärlek). Det är alltså genom att lita på Bibelns Jesus som vi blir räddade och gjorda till Guds barn.

Precis på samma sätt som vi blir räddade genom att tro, så får vi också ”leva av tro”. På samma sätt som vi har tagit emot syndernas förlåtelse så får vi leva i syndernas förlåtelse, utan fördömelse. På samma sätt som vi har blivit Guds barn får vi fortsätta att vara hans barn, och på samma sätt som Jesus flyttade in i våra hjärtan vill han leva och bo i våra hjärtan – ”av nåd genom tron.”

 Genom att tro på Jesus fick människor uppleva inre förvandling, helande från sina sjukdomar och befrielse från synd. Jesus är densamme idag. Genom att tro på honom kan du få uppleva förändring i ditt liv. ”Be och ni ska få” säger han.

Tro är att lita på och ha förtröstan till Jesus Kristus. Tro är inte en prestation eller att vara andligt stark, utan ett tillstånd av vila i Guds kärlek och vad han har gjort för oss. Vi kan lägga pressen på Gud, sätta vårt hopp till honom och vad Bibeln säger att han har gjort och vill göra för oss. Tro är att inte lita på sin egen förmåga utan på Guds förmåga, och att förvänta sig det bästa av Gud, eftersom han är en generös, god och kärleksfull Gud som ”belönar dem som söker honom”.

 Varje dag får vi leva av tro. Det går inte att vara kristen annars, vi klarar inte av det. När man ska hoppa fallskärm måste man lita på fallskärmen. Det är ett lätt steg att kliva ut ur flygplanet, men samtidigt svårt rent mentalt. Jesus lovar att bära dig, men vågar du kasta dig ut och låta honom göra det?

Älska Jesus

Vi älskar därför att han först älskade oss” (1 Joh 4:19). Jesus älskar dig. Det är ett av de mest häpnadsväckande och radikala påståenden som finns. Guds Son, universums Herre och skapare, bryr sig om dig. Det är ungefär som att du skulle älska och bry dig om varenda myra i skogen.

Jesus älskar dig så mycket att han dog för dig på korset. Där bytte han sitt heliga, eviga och oskyldiga liv mot din synd och trasighet. Du kan älska Gud genom att vara som en spegel som reflekterar den stora kärlek Gud ger – både tillbaka till Gud och till de människor som finns runt omkring dig!

Att bli älskad av och älska Gud, det är livets största nöje och förmån. Kung David skrev så här om Guds kärlek: ”Din kärlek och nåd betyder mer för mig än mitt eget liv.”

 Jesus säger att det största budet är att ”älska Herren av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd…” Det finns inget större än att få älska Gud – med den kärlek han själv ger – och leva i en nära relation med honom! Varför inte låta detta vara målet i ditt liv? Det är ju glädje och kärlek vi människor söker efter hela tiden.

På samma sätt som Jesus älskar dig kan du få älska honom. Du kan få ge honom ditt liv. Ingen har någonsin ångrat att de gett allt för kärleken, och här har du den största av all kärlek – själva källan till kärleken.

Livet med Jesus är centrerat kring honom och hans kärlek, och inte så mycket kring regler, teologi och ritualer (nästan inget alls faktiskt). När jag älskar Jesus glömmer jag bort synden och det jag inte borde göra, och istället för att vara upptagen av var alla gränser går för vad jag ”får” och ”inte får” göra, är jag upptagen av vem han är och att få vara nära honom. När jag älskar Jesus för att han först har älskat mig vill jag lyda och berömma mig av honom, det blir min högsta glädje.

Följa Jesus

Följ mig!” (Luk 5:27). Överallt där Jesus kallade på lärjungar var orden desamma: ”Följ mig”. Det var inga komplicerade prov eller trosbekännelser, inga ritualer eller utbildningar han krävde. Jesus är en Person, och kallelsen är samma idag: ”Följ mig!” På samma sätt som livet med Gud börjar med att vi säger ja till detta, fortsätter det på samma sätt. Vi följer personen Jesus, han blir vår livsstil och vår identitet – vår Herre!

Att slå följe med någon efter vägen är att få sällskap fram till målet. Jesus sa: ”jag är med er alla dagar intill tidens slut”. När du följer honom är du aldrig ensam, det finns alltid någon att prata med, och även när han är tyst finns han alltid där vid din sida så att du kan känna trygghet i hans närvaro.

Jesus går inte alltid den lättaste vägen, men han tar alltid den bästa. Hans död på korset visar tydligt att det påståendet är sant. När vi följer honom måste vi också vara beredda på att gå den rätta – inte den lätta – vägen. Jesus säger själv att om någon vill gå i hans spår ”måste han förneka sig själv och ta sitt kors”.

Vad betyder det? Det betyder att jag inte kan fortsätta leva ett själviskt liv och samtidigt följa Jesus. Korset är ett avrättningsredskap, och för att följa Jesus behöver mitt ego släpas upp på korset och lämnas där för att dö tillsammans med honom. Men i den här bemärkelsen är döden en befrielse! Jag blir fri att leva i Guds vilja och plan med mitt liv.

Målet är inte död, det är andligt liv – ”liv i överflöd!” Bibeln säger att om ”vi nu har dött med Kristus” ska vi också få ”leva med honom”, han som är Livet! ”Nu lever inte längre jag”, säger Paulus, ”utan Kristus lever i mig”.

Att följa Jesus innebär att överlåta sig till honom. Eftersom jag inte klarar av att leva livet som kristen själv men vill lyda honom, får jag varje dag kapitulera för Jesus och be om nåd (be om hjälp). Varje dag vill han lära mig något nytt, så det är bara att hålla ögonen och öronen öppna.

Det finns en sång som ofta sjöngs förr när människor bestämde sig för att följa Jesus och bli döpta, och den går så här:

Jag har beslutat att följa Jesus

Och aldrig mer tillbaka gå

Om andra tvekar, vill jag dock följa

Jag följer korset och lämnar världen

Och ingen väg tillbaka går

Hjälparen – den Helige Ande

Din gode Ande gav du för att undervisa dem” (Neh 9:20). Gud har gett oss en underbar gåva: ”Hjälparen, den Helige Ande” som ska ”lära oss allt” och ”påminna oss om allt” som Jesus har sagt. Den Helige Ande är en person, Guds egen Ande, som vi kan få lära känna och umgås med – en Lärare som vill vara vår bäste vän!

Kung David bad: ”Lär mig att göra din vilja… Må din gode Ande leda mig…” Den Helige Ande är vår Hjälpare – helt enkelt därför att vi behöver hjälp! Han hjälper oss att göra Guds vilja, han leder oss på ”rätta vägar” genom att viska sanningen i våra hjärtan, han ger oss kraft att stå emot frestelser och frimodighet att berätta för andra människor om Jesus.

När du läser Bibeln, Guds Ord, vill den Helige Ande sitta vid din sida och förklara vad det du läser betyder. När du ber till Pappa Gud i himlen, vill den Helige Ande vara med och göra bönen levande för dig – du kanske inte ens vet vad du ska be om, men han vet precis vad du och andra behöver just då. När någon frågar dig om din tro, vill den Helige Ande lägga klockrena svar i din mun som du inte ens tänkt på förut.

Jesus levde i en intim relation och närhet till den helige Ande. Anden visade honom vad Pappa Gud ville att han skulle göra, och det står att Jesus inte gjorde någonting annat än det han ”såg” och ”hörde” ifrån Fadern. Jesus var ”ledd av Anden” och gjorde under och tecken ”uppfylld av Andens kraft”.

På samma sätt vill den Helige Ande göra ditt liv till ett övernaturligt liv. Du kan be för sjuka människor mm., och förvänta dig att de ska bli friska, därför att Gud har gett dig tillgång till samma kraft som Jesus hade.

Framför allt vill den Helige Ande göra Jesus Kristus verklig och levande för oss. Han vill uppenbara Jesus för oss och genom oss, så att också andra kan se och börja tro, älska och följa honom. Jesus sa: ”när Guds Helige Ande kommer över er ska ni få kraft, och ni ska berätta för alla om mig… ut över hela jorden.”

 Vill du börja leva ett liv tillsammans med den Helige Ande? Be honom komma till dig och fylla dig med sig själv och sin kraft. Jesus lovar att ”den som ber han får och den som söker ska finna”.

 Precis som en segelbåt är helt beroende av vinden för att komma någon vart är vi helt beroende av Hjälparen, den Helige Ande för att komma någon vart i våra kristna liv. Låt honom varje dag blåsa liv i dina segel och föra dig in i det Gud vill. Välkommen till ett spännande liv!

Guds Ord

Guds Ord är levande och verksamt” (Heb 4:12). Människor kan ha olika åsikter, kristna organisationer likaså. Om vi ska låta dem avgöra hur vi ska leva våra liv med Jesus kommer vi att bli förvirrade. Det viktiga är vad Gud själv säger i sitt Ord – Bibeln.

I det här inlägget har jag försökt förklara livet med Jesus så enkelt som möjligt och grunda allt på vad Bibeln själv säger. Det är nämligen den enda helt tillförlitliga källa vi har. Jag vill uppmuntra dig att själv läsa Bibeln och låta Gud tala till dig. Varför då? Jag vill ge dig tre viktiga anledningar:

(1) Genom Ordet vill Gud uppenbara sig själv och sin Son Jesus Kristus för dig. Det eviga livet är att ”lära känna” personen Jesus Kristus, Bibeln ”vittnar om honom” och visar dig vem han är. Någon sa att Bibeln är menyn, medan erfarenheten med Jesus är själva måltiden.

(2) Genom Ordet vill Gud uppenbara sin plan för dig: vad han gjort, vad han gör och vad han vill göra – både i världen och i ditt liv. Om du vet vad Gud vill göra i och genom dig så är det lättare att lyda och låta honom göra det!

(3) Genom Ordet vill Gud förmedla kunskap, vishet, renhet, kraft och helande till dig. ”Summan av Guds Ord är sanning” står det. Jesus säger att ”vi är rena i kraft av de ord han har talat”, och i Ordspråksboken står det att Guds Ord ”ger liv åt var och en som finner dem” och ”läkedom åt hela hans kropp”. Det är minsann inga vanliga ord!

Ni litade på att Kristus skulle frälsa er. Ha samma grundmurade förtroende för honom vad det än gäller i ert liv. Då får det stadga och tron kommer att växa. Låt era liv flöda över av glädje och tacksamhet för allt han gjort. Låt inte andra förstöra er tro och er glädje med sina filosofiska funderingar, eller med meningslösa spekulationer som inte bygger på Kristi ord utan på människors tankar och idéer. För i Kristus finns Guds fullkomlighet i mänsklig gestalt. Därför har ni allt, när ni har Kristus, och Gud lever i er. Han är den störste av alla och han råder över alla makter och härskare i världen.” (Kolosserbrevet 2:6-10)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *