Att förena nåd & gärningar

Goda gärningar (del 7)

Vissa människor tror att det finns något slags motsatsförhållande mellan nåd och goda gärningar, ungefär som att nåden skulle innebära ett förbud mot att göra något. Man tänker att eftersom vi ska leva av nåd och nåd inte har med våra gärningar att göra eller vår egen förmåga, så kan man strunta i alla de uppmaningar som finns i Bibeln till att göra gott och leva heligt. Det är helt fel.

Först och främst behöver vi förstå att vi blir frälsta av bara nåd, det beror inte på något vi kan förtjäna genom att utföra gärningar. För det andra så handlar det kristna livet om vad Gud vill göra och inte om vad vi gör i egen kraft. Men, det finns gärningar som Gud vill göra genom dig. Hela Bibeln är full av undervisning, instruktioner och bud för hur Gud vill att vi ska leva. Vi behöver bara förstå att Guds nåd och gärningar hänger ihop, att vi behöver Guds nåd för att kunna utföra de gärningar han har kallat oss till att utföra. Lagen och buden visar oss bara vad som krävs, men de ger oss inte kraften eller förmågan att kunna leva så som de lär. Nåden däremot – som är Guds förmåga och kraft i oss – ger oss den kraft och hjälp som vi behöver för att kunna leva som Gud vill och hans ord lär oss.

Ta en titt på följande Bibelord:

”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det,inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.”

Först står det att vi är frälsta av nåd, helt oberoende av våra gärningar. Men sedan står det att vi är Guds verk (genom pånyttfödelse och frälsning), skapade för att göra goda gärningar, gärningar som Gud har förberett.

Tänk på det på följande sätt. Varför klättrar en apa i träd? Är det för att bli en apa, eller är det för att den är en apa? Naturligtvis är det för att den redan är en apa; den har det i sina gener; den är skapad på det sättet. Att klättra i träd är ingen prestation för apan, eller ett sätt för den att bli en apa, eller bevisa att den är en apa inför andra apor. På samma sätt är det med en kristen: vi blir inte kristna genom något vi gör, det är helt och hållet ett verk av Gud; men eftersom vi är kristna så gör vi det som är i linje med Guds vilja och vår nya natur – nämligen goda gärningar.

Vi ska läsa ett annat Bibelord som belyser detta, där Paulus berättar om hur det fungerar i hans eget liv:

”Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.”

Det är alltså på grund av Guds nåd som Paulus är den han är – en kristen som fått ett nytt liv. Men den nåd Paulus fått ta emot från Gud är aktiv och verksam inom honom och gör honom aktiv. Ett rätt mottagande av Guds nåd gör att du får en tro som är verksam i kärlek. Och kärleken från Gud är inte passiv utan aktiv och utåtriktad.

Goda gärningar går alltså hand i hand med en rätt förståelse av Guds nåd så som den verkligen är. Nåden är inte ett passivt teoretiskt begrepp, utan en aktiv kraft inom den troende – det är en beskrivning av hur Gud själv verkar på och i den troendes hjärta. Han verkar i vår vilja och i våra gärningar, så att de gärningar vi gör inte är våra egna gärningar utan Guds gärningar. På detta sätt blir även de goda gärningar vi får vara med om en nåd (en gåva) från Gud och vi får uppleva glädjen av att vara använda av honom.

Om vi kunde lära oss att rätt ta tillvara Guds nåd, så skulle vi också få en kristendom där Guds aktivitet och närvaro tar stor plats och blir synlig för andra. När Guds kraft och aktivitet blir synlig i våra liv, så ser människor att Gud är på riktigt och inte bara en föreställning i vår tankevärld.

Det vi ska passa oss för är att se på gärningarna som ett medel för att få Guds acceptans eller försöka förtjäna hans kärlek. Då blir gärningarna själviska och luktar illa inför Gud! Först när du förstår att du är älskad precis som du är och att Gud inte handlar med dig efter vad du förtjänar, kan du börja göra gärningar som är goda på riktigt. Nåden sätter dig fri från att ”göra” för din egen skull – Jesus har ju redan gjort allt för dig! – så att du istället kan vara fri att betjäna andra utifrån tacksamhet och Guds kärlek. Den sätter dig fri att både ta energin från rätt källa och sedan rikta den åt rätt håll.

På detta sätt kan vi göra gott utan att vara nedtyngda av religiösa ”måsten”. Jesus ger oss en inre vila: vi förstår att vi är älskade av Gud villkorslöst; att han har gjort allt som krävs för vår frälsning och eviga glädje; att vår relation med Gud inte beror på hur duktiga eller smarta vi är utan på hans fullkomliga offer för våra synder. Det Jesus har gjort kan inte göras ogjort av vare sig djävulen, synden eller oss själva. Ingenting kan skilja oss från hans kärlek.

 

Andens frukt & gåvor (del 8)

Den Helige Ande är Guds egen personliga närvaro och aktiva kraft i den troende. Han kallas därför för nådens Ande, men det är bara ett av alla de namn han har. Han kallas också bland annat för kraftens, kärlekens, vishetens och bönens Ande. Allt detta speglar de olika saker han vill och kan åstadkomma i våra liv och hjälpa oss med.

Först och främst vill Anden producera något som Paulus kallar för ”Andens frukt” i våra liv. Det handlar om att han vill forma vår karaktär så att vi blir mer lika Jesus. Frukten är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning – allt detta vill Anden föra in i ditt liv och låta växa. Han vill fylla oss med kärlek till både Gud och andra människor, så att vi lever ut vår tro och delar med oss av Jesus.

Sedan kommer vi till något som kallas nådegåvor, vilket precis som det låter är gåvor från Gud, olika förmågor som är till för att vi ska kunna betjäna varandra i hans kraft. Vissa kallar dem för övernaturliga gåvor, men om man tror på Gud så är det väl helt naturligt att han också kan göra saker som går över vår fattningsförmåga. Det är den Helige Ande som ger oss dessa gåvor (så de är inte samma sak som medfödda gåvor).

”Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme…Hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta…I allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.”

Till de nådegåvor som räknas upp i Bibeln hör bland annat att bota sjuka, tala i tungor, göra under och mirakler, höra vad Gud säger till en annan människa och se syner om framtiden. Dessa fenomen i sig själva behöver inte alltid vara från Gud (det finns gott om andliga fenomen i världen som vi inte bör hålla på med), men när de är från Gud så förhärligar de Jesus, stämmer överens med Bibeln, kan granskas av andra kristna och bygger upp människor.

Låt Gud få verka i dig, och snart kommer du att märka att han också börjar verka genom dig. Älska och uppmuntra människor med den kärlek Gud ger dig och dela med dig av Jesus – förr eller senare ska du se att Gud kommer att börja tala genom dig, bota sjuka genom dig (fast det krävs förstås att du går fram till de sjuka och ber för dem), och göra andra saker genom dig som bygger upp andra.

Poängen är att Gud med sin Ande vill verka genom dig ut till andra människor. Han vill visa dem att han är på riktigt och att han älskar dem. Hans nåd flödar över från dig till dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *