Hur gör man?

Att leva av tro (del 6)

Det finns en viktig fråga som vi behöver besvara. Allt det vi hittills har talat om låter ju så bra, men hur i hela världen ska det gå till? Hur gör man?

Svaret är att leva i en fullständig förtröstan på Gud. Denna fullständiga förtröstan – alltså tro – kan vi sedan dela upp i två delar.

  1. Att överlåta sig helt och fullt till Gud, och
  2. Att sätta all sin tillit och allt sitt hopp till honom.

Genom hela Bibeln ser vi detta genomgående och återkommande tema. ”Den rättfärdige ska leva av tro”; vänd om till Gud och överlåt er till honom; frukta Herren och lyssna till hans undervisning; förströsta på Herren av hela ert hjärta och förlita er inte på ert eget förstånd…

Att leva av tro innebär inte bara att rent teoretiskt tro att Gud existerar – det innebär att förtrösta på Gud, sätta sin tillit till honom, och ta vad han har sagt på fullaste allvar.

Om du vill lära dig att leva i Guds kraft istället för din egen; om du vill vara en som övervinner synden istället för att bli övervunnen av den; om du vill se mer av Guds aktivitet i ditt liv och mindre av din egen prestation – då är detta vägen framåt. Total överlåtelse och fullständig tillit.

Om vi verkligen tror att Gud är en god Gud som vill vårt allra bästa och som har all makt, då borde det också vara naturligt att överlåta sitt liv till honom. Överlåtelse grundar sig i denna tillit, och leder till att vi lyder, följer och älskar honom över allt annat. Är du just nu villig att lyda Gud vad han än säger till dig att göra?

Om inte, så kanske det beror på att du inte ännu litar på honom tillräckligt mycket. Du kanske tvivlar på hans godhet och tror att du kommer att gå miste om en massa saker om du överlåter dig helt till Gud. Vissa saker behöver vi definitivt lämna bakom oss när vi börjar följa Jesus, men det vi vinner är alltid så mycket bättre.

En missionär vid namn Jim – som faktiskt fick sätta livet till i sitt arbete med att sprida budskapet om Jesus till andra människor – sa så här:

”Den är ingen dåre som ger bort det han inte kan behålla för att vinna det han inte kan förlora.”

Det tål att tänkas på.

Att sätta sin tillit och sitt hopp helt och fullt till Gud innebär att man litar på att han ska göra vad han har sagt och lovat att han ska göra. När du överlåtit dig till Gud ska du inte sedan börja försöka åstadkomma en massa saker för Gud; du ska bara hålla fast vid tron på att han kommer att börja jobba. Du ska lyssna på honom, lyda honom, och tro på honom – men inte sätta igång och börja lägga dig i vad bara han kan göra bäst. Du behöver kunna vila i Guds nåd och låta honom ta initiativen (vilket inte är samma sak som att bli passiv och slö).

Läs Bibeln och se vilka löften Gud har gett oss. Låt hans Ord förvandla och förnya ditt sätt att tänka och se på saker. När du läser hans Ord vet du vad det är du kan tro på och hålla fast vid.

När du börjar överlåta dig till Gud och förtrösta på honom så kommer den aktiva nåden att kunna verka mer obehindrat i ditt liv. Du kommer att börja inse och uppleva vad det innebär att lämna över sina problem till Gud och se honom lösa dem. Och du kommer också att få vara med om det vi ska tala om härnäst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *