Inte bara förlåtelse!

Benådad & frihalsad (del 3)

Ordet frälst på svenska kommer från ett gammalt ord som betyder ”frihalsad”. Ibland satte man en slags boja kring halsen på en dömd fånge, och när (eller kanske om) denne fånge blev frisläppt så befriade man honom från bojan – han blev ”frihalsad”. Det Bibliska begreppet frälst (eller räddad i nyare översättningar) betyder att man är frisk, hel, oskadd, räddad eller befriad. (Roten till ordet är kopplat till de tre första av dessa betydelser).

När någon blir en kristen kallar vi det ofta för att någon blir frälst – alltså räddad, helad och befriad. Från vad då? Jo, från syndens makt och yttersta konsekvens (som är evig död). Helad i relationen till Gud. Det är han som utför själva frälsningen – genom ett under i vårt innersta då han själv kommer för att bo i oss. Vi kan inte frälsa oss själva och vi kan inte förtjäna vår frälsning. Därför behöver vi nåd; en fri gåva från Gud. För att Gud ska kunna frälsa oss behöver han först benåda oss, på samma sätt som man först måste benåda en skyldig fånge innan man släpper honom fri och upprättar hans liv.

Paulus skriver så här:

”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det,inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.”

Hur benådar Gud oss? Jo, genom vad hans Son Jesus Kristus gjorde för vår skull och genom att vi tror på det. Jesus är Gud som blivit människa, och han uppenbarar Gud och hans enormt stora kärlek för oss.

Jesus tog straffet för våra synder på sig själv; han dog på ett kors och bar vår skuld inför Gud. Lärjungen Petrus citerar profeten Jesaja och beskriver det på följande sätt:

”Han [Jesus] bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.”

Jesus gjorde det som ingen av oss skulle ha klarat av – han bar alla människors synd, för att en gång för alla göra slut på syndens makt. Han som aldrig någonsin gjort något fel lät sig frivilligt straffas och avrättas; ondskan fick slå till med full kraft mot honom, och på så sätt övervann han den med total och osjälvisk kärlek. Detta bevisades tre dagar senare då Gud uppväckte honom från döden.

Eftersom Jesus betalt skulden för våra synder kan vi få nåd ifrån Gud: fullständig förlåtelse och upprättelse! Eftersom Jesus dött istället för oss kan vi få evigt liv, i gemenskap med Gud! Inget av det hänger på oss och vår förmåga eller vad vi har gjort, det hänger enbart på Jesus och vad han har gjort för oss.

Det är genom att tro på Jesus och på vad han gjorde som du kan ta emot Guds frälsande nåd och bli en kristen. Erbjudandet om att bli benådad är öppet och tillgängligt för alla människor, men bara för de som tar emot det som den gåva det är blir det en verklighet.

”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

När du inser att du har syndat mot Gud, kommer till honom, ångrar och bekänner din synd, tror på Jesus och tar emot Guds gåva till dig – blir du frälst, av nåd. Då flyttar Gud in i ditt hjärta och börjar förvandla dig inifrån och ut. Alla dina synder blir förlåtna och du blir Guds vän.

 

Nåd för den kristne (del 4)

Många tror att nåd bara handlar om förlåtelse och frälsning, men det är långt ifrån allt. Förlåtelsen och frälsningen är bara första steget i ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus, där allt sker på grund av Guds nåd.

Paulus, återigen, skriver så här:

”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.”

Genom tro har vi alltså fått det rätt ställt med Gud och frid. Ingenting annat än tro på Jesus kan göra det med en människa – inga gärningar, inga prestationer, inga religiösa ansträngningar. Bara hjärtats tro på Jesus. Men genom tron och frälsningen har vi sedan också tillgång till mer nåd, precis som det står i det Bibelord vi nyss läste.

Guds nåd – alltså det han ger oss i sin givmildhet, godhet och trofasthet, som inte beror på oss – för den som tror, är:

– Guds förmåga att göra i oss det vi inte klarar av själva, och

– Guds påverkan på våra hjärtan, så att vi i vilja och gärning vill leva i hans vilja och förverkliga hans syften, och

– Guds arbete i oss för att styrka oss, befästa oss, upprätta oss och stödja oss.

Guds nåd är inte en passiv paragraf i hans himmelska rättsväsende. Nåden är aktiv och verksam i oss, när vi tar emot den och låter den verka i oss. Nåden är sammankopplad med Gud själv, vad han gör i och genom oss. Nåd handlar om vad Gud gör, inte om vad vi gör.

Bibeln säger att det Gud har påbörjat i våra liv, det kommer han också att slutföra:

”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.”

I och med att det inte handlar om vår förmåga, så försvinner alla ursäkter. Till allt Gud kallar dig, ger han dig också nåden – förmågan – att klara av det. Du kan leva i Guds vilja för ditt liv, och det spelar ingen roll hur duktig eller smart du är i det här avseendet, därför att Gud ger dig av sin nåd och sin förmåga. Ingenting är omöjligt för Gud!

Nåd är också Guds påverkan (eller inflytande) på ditt hjärta. När han fått flytta in i ditt liv och bor där, så kommer han också att påbörja en förvandling av hela du. Du har ett val: antingen står du emot hans dragning på ditt hjärta och blir hård och kall gentemot Gud, eller så låter du honom leda dig och forma dig så som han vill. Paulus igen:

”Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.”

Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta! Låt Gud få göra vad han vill i dig, det är alltid det bästa. När du läser Bibeln och ser att något i ditt liv inte stämmer överens med Guds vilja, släng då inte boken åt sidan i ilska eller förtvivlan, utan tacka Gud för att han har visat dig något som han vill förändra i ditt liv. Överlåt dig till honom och hans Ande som bor i dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *