Vad är nåd?

Detta är det första inlägget av totalt fem som kommer att handla om Guds nåd – vad den är, vad den inte är, vad den gör osv. Jag kommer att behandla följande åtta ämnen i dessa inlägg: (1) En snabb definition, (2) Guds barmhärtighet, (3) Benådad & frihalsad, (4) Nåd för den kristne, (5) Nåd att inte synda, (6) Att leva av tro, (7) Goda gärningar, (8) Andens frukt & gåvor.

En snabb definition (del 1)

Nåd är något som är väldigt centralt i den kristna tron, och det går inte att helt förstå budskapet om Jesus utan den med i bilden. Många skulle hävda att det är just nåden som gör den kristna tron unik.

När lärjungen Johannes inleder sitt skriftliga vittnesmål om Jesu liv här på jorden, säger han bland annat så här:

”Han [Jesus] var full av nåd och sanning… Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.”

Jesus var alltså full av nåd och sanning. Men vad betyder nåd egentligen?

Enligt ordboken Wiktionary (på internet) betyder ordet nåd: givmildhet, vänlighet, generositet, godhet utan grund, som inte kräver gentjänster.

När man tittar på vad ordet betyder i juridiska sammanhang dyker följande variant av definition upp: ett efterskänkande eller mildrande av straff. Normalt kallas detta för benådning när det sker, men det är väldigt ovanligt (i alla fall i det svenska rättssystemet).

I Bibeln finns följande betydelser kopplade till de ord som översatts till nåd: kärlek, barmhärtighet, spontan välvilja eller gåva.

I alla dessa fall handlar nåd om att få något man inte förtjänar; en gåva som grundas i givarens godhet och välvilja, och inte beror på mottagarens förträfflighet (eller icke-förträfflighet).

 

Guds barmhärtighet (del 2)

Nu ska vi titta lite på några olika Bibliska aspekter av nåd, och den första handlar om Guds barmhärtighet mot alla människor. I Klagovisorna står det så här:

”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,ty det är inte slut med hans barmhärtighet.”

Utan Guds allmänna nåd och barmhärtighet över alla människor skulle det vara ute med oss. Alla har syndat och brutit mot Guds lag, men Gud straffar oss inte omedelbart utan ger oss tid att vända om till honom. Det hade varit lätt för Gud att utplåna hela mänskligheten och börja om från början när vi föll bort från honom (och tänk vad mycket elände jorden skulle ha sluppit!), men eftersom han älskar oss så mycket valde han istället att visa barmhärtighet och ge oss en möjlighet till upprättelse.

Gud är god mot både onda och goda – detta är barmhärtighet och oförtjänad godhet. Se här vad Jesus säger om Gud:

”Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga… han är god mot de otacksamma och onda.Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.”

Att Gud ger oss liv, att han ger oss luft att andas och mat att äta, att vi har en jord att bo på, att solen går upp och regnet vattnar grödorna – allt detta är nåd från Gud; en gåva som inte beror på oss utan på hans egen godhet. Oavsett hur våra omständigheter ser ut – och oavsett att världen har blivit orättvis (inte Guds fel) – så kan vi inte klaga. Ingen av oss har gjort något för att få finnas till, och ingen av oss har gett liv till oss själva. Trots att vi ibland möter svårigheter och orättvisor kan vi vara tacksamma för det vi har fått från Gud.

Att Gud inte straffar syndare omedelbart är också nåd från Gud. Kommer du ihåg definitionen av nåd som ett efterskänkande eller mildrande av straff? Vi är alla skyldiga till brott mot Guds lag. Lögn; hat; mord; avundsjuka; girighet; missbruk av Guds namn; onda tankar… osv. Vem kan säga att han eller hon aldrig har gjort något fel? Ingen. Men Gud är barmhärtig – han dröjer med att straffa många synder så att vi ska få tid att omvända oss till honom och få förlåtelse. Istället för att döma oss ger han oss en chans att bli fullständigt benådade.

2 tankar kring ”Vad är nåd?

  1. Tommy Edblad

    Det är en Nåd att vi lever, och så lite och sällan vi begrundar och fördjupar oss i detta mirakel . 0m vi ägnade en timme varje Morgon att kontemplera över detta faktum, så tror och vet att, den alltmera tilltagande psykiska, själsliga ohälsan gradvis skulle försvinna.=Genom skapelsen av Guds Nåd

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *