Den Helige Ande i Jesu liv – och ditt(…?)

Jag har skrivit det förut och jag har inget emot att påpeka det igen: Livet tillsammans med personen – vännen – den Helige Ande är en av de mest fantastiska erfarenheterna i livet som kristen. Det är han som gör att det blir ”på riktigt”, att vandringen med Jesus blir spännande och händelserik, och att vi får leva i samma övernaturliga dimension av livet som vi läser att många personer i Bibeln levde i.

Nu ska vi titta lite närmare på relationen mellan Jesus och Anden. Även här är Jesus vårt exempel, och det bör sägas att han under sitt liv här på jorden levde helt och fullt som människan Jesus. Även om han var och är och alltid varit Gud, så levde och verkade han helt och hållet som en begränsad människa som var beroende av Fadern och den Helige Andes ledning och kraft. Han ställde sin gudomliga makt och härlighet åt sidan för att genomföra sitt uppdrag att försona människan och Gud (Fil 2:6-11). Det betyder att Jesus visade för oss hur vi också kan leva – om vi gör oss helt beroende av Gud och låter oss fyllas, ledas och kontrolleras av Anden. Spännande, minst sagt!

På vilket sätt levde då Jesus med den Helige Ande? Jag vill lyfta fram några olika erfarenheter som Jesus hade med Anden, och visa att vi också kan få dela dessa erfarenheter med honom.

För det första blev Jesus född med hjälp av Anden.

”Ängeln svarade henne (Maria): ” Den Helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet (Jesus) kallas heligt och Guds Son.” (Luk 1:35)

Innan vi fortsätter behöver jag säga att just denna erfarenhet av Anden är en av få där vår och Jesu erfarenhet med nödvändighet måste skilja sig åt. Vi blir födda av Anden (födda på nytt) för att vi behöver det, vi är syndare som är i behov av frälsning och nytt liv. Jesus har aldrig syndat och var aldrig i behov av en sådan ”pånyttfödelse”. Han hade redan ett evigt och oförstörbart liv. Dessutom handlar hans födelse med hjälp av Anden om hans naturliga, fysiska födelse som människa; medan vår nya födelse i Anden handlar om att få ett nytt liv på insidan och en upprättad kontakt med Gud.

Men både Jesu födelse och vår pånyttfödelse var/är ett verk av den Helige Ande. Båda är mänskligt omöjliga och därför kvalificierade mirakel. Och när vi föds på nytt av Anden så är det Jesu eget liv som ”föds fram” i vårt innersta – det är han själv som kommer till oss och flyttar in i vårt hjärta, genom Anden. Om vi inte är ”födda av Anden” så har vi inte andligt liv, vi är inte Guds barn och vi har inte evigt liv. ”Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande”, säger Jesus (Joh 3:6).

För det andra blev Jesus döpt i, alltså uppfylld av, Anden och vandrade i Andens kraft.

”När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen och den Helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje”… Uppfylld av den Helige Ande återvände Jesus från Jordan (floden där han döptes)… I Andens kraft återvände Jesus till Galileen…” (Luk 3:21-22, 4:1, 4:14)

Efter denna händelse står det om Jesus att han var uppfylld av den Helige Ande, och detta blev också starten på hans offentliga tjänst. Innan detta visste få judar i Israel vem Jesus från Nasaret var, men nu började han undervisa, predika och göra under på deras gator och i deras synagogor. Allt Jesus gjorde, gjorde han i Andens kraft och smörjelse. Vi kan läsa om det några verser längre fram i Lukasevangeliet:

”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna gjädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19)

På samma sätt vill Gud döpa oss i den Helige Ande, för att utrusta oss med kraft att betjäna andra människor. Jesus talar med sina lärjungar om detta i Apostlagärningarnas första kapitel, och vi kan läsa om när det blev en verklighet i deras liv i kapitlet därefter. Jesus döper i Helig Ande (Matt 3:11), och det är en erfarenhet som vi inte har råd att missa om vi vill bära frukt för Guds Rike under våra dagar i detta liv.

Att bli döpt betyder att bli ”doppad i”, ”badad i”, eller ”översköjd med”. Tänk dig att du är ett tomt glas som doppas i vatten. Du blir både omsluten och uppfylld av vattnet. Så är det också med dopet i den Helige Ande – det handlar om att bli fylld till överflöd av Andens närvaro, kraft, kärlek och glädje… så att det flödar över till andra i din omgivning. Du blir en välsignelse för andra, en ”liten Kristus” för dina medmänniskor (vad ordet ”kristen” ursprungligen ansyftade på).

När de första kristna blev fyllda med Anden på detta sätt fick det bland annat följande resultat: ny frimodighet att berätta om Jesus, kraft att vara ett levande vittne om Guds väldiga gärningar, spontan lovprisning, profetiska budskap, tungotal och ett överflöd av Guds kärlek till andra människor. Både deras hjärtan, munnar och beteenden blev berörda och förvandlade! Detta kan även du få vara med om! Det hände med Jesus ”medan han bad”, och det kan vara en bra start även för dig om du längtar efter det du just läst om…

För det tredje var Jesus ledd av Anden.

”… och (Jesus) leddes av Anden omkring i öknen…” (Luk 4:1)

Det slutar inte med att vi får uppleva lite av den Helige Ande lite här och där, eller har en erfarenhet som vi kan peka tillbaka på i våra liv. Gud vill leda dig genom sin Ande (som bor i ditt innersta om du är född på nytt). Det handlar om en daglig relation och känslighet för Anden och var han vill gå med dig. Utan en levande relation med Anden blir det svårt att leva i detta.

Paulus säger att om vi har liv genom Anden, så bör vi också följa Anden (Gal 5:25). Detta är nyckeln till ett segerrikt och spännande kristet liv: Segerrikt därför att vi genom att följa Anden kan övervinna synden och frestelserna som vi utsätts för i den här världen (Gal 5:16-18). Spännande därför att Anden kommer att använda dig för att beröra andra människor, och du får vara med och gå utan att alltid veta var det kommer att sluta…

För det fjärde uppstod Jesus från de döda genom Andens kraft.

”… hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på högra sidan i himlen…” (Ef 1:19-20)

När Gud uppväckte Jesus från de döda så var det genom den Helige Andes kraft! (Precis som allt Gud gör sker genom Andens kraft.) Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda bor nu i dig som tror och har tagit emot Jesus. Samma kraft! Du kan därför få leva på ett nytt sätt och i en ny kraft. Genom Jesu död för dina synder kan syndens makt brytas i ditt liv och du få total förlåtelse för dina synder. Men det slutar inte där. Genom Jesu uppståndelse – och den kraft som verkade då – kan du få kraft att leva ett nytt liv, ett liv i renhet, helgelse, kärlek och tro som uttrycks i praktisk handling och omtanke. Du är inte bara en ny skapelse i Kristus, du är också skapad för att leva ett nytt liv, ett liv kantat av goda förutberedda gärningar (Ef 2:10).

”Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.” (Rom 8:11)

Wow! Detta är något alldeles spektakulärt. Även våra dödliga kroppar ska väckas till liv en dag och bli odödliga och förhärligade (precis som Jesu kropp efter uppståndelsen). Gud kan hela våra kroppar redan här och nu (och gör det genom samma Ande och kraft som vi talar om här), men det kommer också en dag då vi som tror på Jesus ska få uppstå till ett nytt kroppsligt och evigt liv. Uppståndelsens kraft – Andens kraft – är sådeles något vi kan börja leva i och av redan här och nu, men som också pekar fram emot något ännu bättre och ännu mer fantastiskt!

Livet som kristen, det vill säga en efterföljare till Jesus Kristus, är från början till slut ett övernaturligt liv i hans kraft, inte vår egen. Låt detta bli en verklighet för dig, för Gud håller inget tillbaka.

2 tankar kring ”Den Helige Ande i Jesu liv – och ditt(…?)

  1. Ruben

    Riktigt, riktigt bra text! Simpel, konkret och välgrundad – precis vad jag sökte. Stort tack!

    Känns dessutom som att det finns få som skriver om just detta..

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *