Enkelheten i Jesus

En sak som jag har kommit att förstå under de år jag varit en lärjunge till Jesus Kristus, är att vi människor tenderar att göra det hela mycket mer komplicerat och krångligt än vad det faktiskt är. Jag talar om livet tillsammans med Jesus, vad det är att vara en kristen.

Livet är komplicerat ja, jag försöker inte förneka det faktumet. Och livet som kristen kan också vara svårt och komplicerat många gånger. Gud har aldrig lovat att allt ska bli som en dans på rosor (de som myntade detta uttryck måste ha haft tagg-fria rosor) när vi följer honom. Tvärtom kan man säga att han väldigt tydligt förbereder oss på att möta lidande och förföljelse, hat och hån, om vi väljer den vägen. Men trots allt detta så finns det en enkelhet i Jesus och livet tillsammans med honom som är oerhört ljuvlig, men också så skör och lätt att tappa bort mitt i allt det andra som händer.

”Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus” (2 Kor 11:3).

I många engelska översättningar står det ”…from the simplicity that is in Christ”, vilket helt enkelt beror på att orden där på slutet går att översätta på båda dessa sätt från grekiskan. Men jag vill rikta in mig på den senare varianten. ”Jag är rädd för att… era sinnen [skall] fördärvas och vändas bort från… enkelheten som finns i Kristus” blir det då om vi blandar dessa två versioner och översätter rakt av till svenska.

Ofta är det faktiskt religiösa tankar och idéer som smyger sig in i våra sinnen och leder oss bort från denna enkelhet (som vi strax skall tala mer om), och därmed också bort från erfarenheten av den sanna Kristus. Jesus kom inte för att starta ytterligare en religion, han kom för att återupprätta en bruten relation (den mellan Gud och människan och i förlängningen också de trasiga relationer som finns oss människor emellan). Jag skulle vilja påstå att inte ens Gud själv är religiös! Förmodligen är han den minst religiösa personen i hela universum. Inte för att han inte tror på sig själv eller inte har någon annan gud att ”tro” på, utan för att han är helt fri från de begränsade föreställningar vi har om honom. De föreställningar som gör att vi bygger mänskliga system kring de idéer vi har om hur han ska blidkas eller hur vi ska kunna tjäna på att tro på honom och kunna utnyttja detta. Men Gud kan inte blidkas med ritualer eller goda gärningar, som om han vore en vresig Gud eller en snål arbetsgivare.

Jesus var precis så fri från dessa religiösa föreställningar som man kan bli, och det retade dåtidens religiösa ledare till gallfeber! Istället för att binda fast folk vid deras föreställningar och tolkningar av Guds skrivna ord, så frigjorde han dem till att utforska och upptäcka själva vad det egentligen var Gud menade. Hans undervisning fick folk att börja tänka, inte att sluta tänka.

Men vad är då ”enkelheten som finns i Kristus”? Först och främst är den att det kristna livet inte handlar om en massa regler, principer och invecklade trossystem. Den kristna tron handlar om Jesus. Personen Jesus, Gud som blev människa och bodde ibland oss. Själva kärnan i vad det är att vara kristen handlar inte om att följa Bibliska principer (även om det är bra), utan om att följa den Person som Bibeln berättar om. Det handlar inte om att älska sin ”religion”, utan om att älska Jesus och upptäcka att han först har älskat oss med en oändlig kärlek. Det handlar inte om sätt att försöka blidka Gud, utan om att upptäcka att jag redan är accepterad av Gud på grund av det Jesus har gjort och därför komma till honom med tro och tillit. Det handlar inte heller om vad jag ska tjäna på att tro på Gud, som många tänker om himlen och helvetet, utan om att jag är inbjuden till en livsförvandlande och verklig, personlig och intim relation med Jesus. Det är vad det hela handlar om, och vi får välja om vi vill ha det eller inte.

Jesus finns med dig även då du inte är i kyrkan. Han finns med dig även då du själv inte tänker på honom. Men han vill lära dig att leva i en ständig medvetenhet om hans närvaro, att han har lovat att aldrig överge dig eller lämna dig. Vi behöver som sagt inte krångla till den kristna tron och göra denna relation till något ”exklusivt” eller ”superandligt” eller ”otillgängligt”. Detta är menat att vara för alla! Det är menat att gälla för alla och kunna greppas av alla. Jesus erbjuder en enkelhet som de ödmjuka och ”små” har lätt att ta till sig, men som vi ofta går miste om när vi försöker intellektualisera eller filosofera till det hela. Evangeliet är en berättelse – en sann sådan – som vi får välja att tro på eller inte. Men denna berättelse är inte fullpackad med läror och doktriner, den är fullpackad med fler mindre berättelser som tillsammans utgör en helhet. Berättelserna talar till oss om Gud, vem han är och vad han håller på med. Berättelserna är inte alltid lätt att förstå (speciellt inte för en modern människa), men de kan förmedla en känsla av sanning som går djupare än vad hjärnan klarar av. Framför allt pekar berättelserna alltid  fram emot Jesus, eller utgår ifrån honom och så att säga pekar ”tillbaka” på honom – hans liv, död och uppståndelse. Enkelheten i Kristus kan alltså också översättas till en slags positiv ”enkelspårighet”: Allt handlar om Jesus!

För det andra handlar denna enkelhet om att vi får leva i Kristus och med Kristus genom Guds nåd – alltså som en fri oförtjänt gåva från Gud. Det är av denna nåd vi är frälsta (räddade, helade och befriade) och gjorda till Guds barn, en gåva från Gud som inte beror på våra gärningar eller vår prestation utan på hans kärlek och barmhärtighet. Men det är så lätt att glömma bort det, även för en som varit kristen i många år. ”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det…” (Ef 2:8). När vi vänder oss till Gud genom tro på Jesus (den enda vägen dit) och Guds heliga Ande flyttar in i våra liv för att bo i våra hjärtan så är det ett mirakel! Syndernas förlåtelse är inte ett påhitt av människor utan av Gud. Det är inget vi kan åstadkomma själva utan helt och hållet ett verk utfört av samma Person som har skapat oss. Vi kan inte berömma oss av det, men vi kan tacka och ära honom för det!

Enkelheten och nåden fortsätter dock långt bortom att bara gälla vår frälsning. Det gäller alla aspekter av livet. Vad vi gör spelar absolut roll (både i det här livet och i det kommande), men inte lika mycket som det Gud gör. Jag märker själv hur lätt jag hamnar i egen prestation på det andliga området, hur lätt jag glömmer bort att Jesus har sagt att jag inte kan göra något utan honom (Joh 15:5), hur lätt det är att börja tänka i banor som handlar om ”Mig” och vad ”Jag” ska göra istället för att ställa frågan: Vad vill Han göra? För det är en stor skillnad mellan ”Vad ska jag göra för Gud?” och ”Vad vill Gud göra i och genom mig?” Det kan vara skillnaden mellan utbrändhet och glädje, eller fördömelse och inspiration i det man håller på med. Det är skillnaden mellan att leva i enkelheten i Kristus och att ha blivit ledd bort från den. Det är skillnaden på död religion (som folk är kvar i bara för att de tror att de måste) och levande kristendom på det sätt som den beskrivs i Nya Testamentet och fortfarande går att uppleva. Om den Helige Ande bor i dig – och det gör han om du är en pånyttfödd (troende) kristen – så finns han där av en anledning. Han är där för att verka i ditt innersta, för att du ska få kraft, för att du ska kunna leva det nya liv som du fått som gåva av Gud, för att göra Jesus synlig i ditt liv.

Vi har andligt liv bara när vi har fått kontakt med Jesus och förblir i relationen med honom. Vad vi gör i egen kraft vid sidan av honom, även när vi gör det ”för honom”, är och förblir dött. Det kanske sprattlar och rör sig som i dödsryckningar, men det har inget verkligt liv och får inga bestående resultat i Guds eviga rike. Om du är korsfäst med Jesus genom dopet så är du det. Alla försök till återupplivning av liket (den gamla människan) blir patetiska. Du måste leva det nya livet, som du bara kan göra i den Helige Andes kraft. Jesus säger: ”Kom till mig… så skall jag ge dig vila för själen”. Han vill ge dig kraft, inte dränera dig på kraft (så som religion ofta gör). Lär dig att leva utifrån Jesus som bor i dig istället för på egen hand (Gal 2:20). Detta leder till sann frihet.

Hur går det till? Vi behöver lära oss att kapitulera. Jesus säger att när vi mister ”vårt liv” för hans skull skall vi vinna ”det verkliga livet”. Kapitulation och överlåtelse är en bortglömd konst av många, men det är vägen framåt i det kristna livet. Vi behöver också den typ av tro som innebär att vi sätter all vår förtröstan på Jesus och hans förmåga istället för vår egen, och som litar på hans löften. Tron som hjälper oss att inte oroa oss för alla dagliga bestyr och världsliga angelägenheter, utan som litar på att Gud tar hand om sina barn. Vi behöver den enkelhet som finns i Kristus, när vi inte hänger upp vårt kristna liv på allt som är runt omkring Jesus utan på Jesus själv och lever av hans nåd. Krångla inte till ditt kristna liv utan håll blicken fäst på det som är centralt och viktigt: Jesus Kristus! Låt allt annat kopplas till honom och sättas i relation och rätt proportion till honom.

1 tanke kring ”Enkelheten i Jesus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *