Rapport Kenya 2019

Missionsresa till Kenya

I augusti 2019 tillbringade Simon Johansson och Robin Håkansson 10 dagar i Kenya (9–18/8) för att medverka som talare i en pastors- och ledarträning, vilken anordnades i samarbete mellan Street Aid och missionsorganisationen SOS Wivi-Annes nödhjälp.

Pastorer och församlingsledare kom från olika delar av Kenya till den lilla byn Maragoli, drygt 30 mil nordväst om huvudstaden Nairobi och inte långt från Victoriasjön, för att delta i träningen. Deltagarna var i olika åldrar, både män och kvinnor, totalt 20–30 personer (exklusive alla barn som alltid finns med runt omkring).

Undervisningen följde tre spår: ledarskap i allmänhet, andligt ledarskap, och bibelkunskap/bibeltolkning. I det första spåret tog vi upp ämnen som grunderna för ledarskap, fallgropar att undvika som ledare, hur man gör en budget, varför och hur man ska delegera o.s.v.

I det andra spåret ägnade vi oss åt bibliska exempel på ledarskap (både bra och dåliga), vad som kännetecknar en andlig ledare, hur ledarskap i Nya testamentet fungerar (och hur det skiljer sig från den gammaltestamentliga ledarskapsstrukturen; i Nya förbundet är alla troende ”Guds präster” m.m.). En hel del tid ägnades åt lärjungaskap. Varje dag efter lunch höll Robin ett seminarium om Paulus ledarskap utifrån Andra Korinthierbrevet.

I det tredje spåret gick vi översiktligt igenom först Gamla testamentet och sedan Nya, vilka centrala teman som finns i olika böcker, samt hur man bör tänka när man ska tolka och tillämpa bibeltexter (t.ex. att man inte ska rycka texter och enskilda verser ur sitt sammanhang). Invävt i alla spår var olika gruppövningar, samtal och frågestunder.

Träningen innehöll inte bara ren undervisning, vid flera tillfällen hade vi fina och starka stunder av bön och lovsång tillsammans. Flera fick profetiska tilltal, en ung kille blev befriad från en ond ande, och en annan ung kille fick tungotalets gåva. Särskilt stark blev en samling där vi delade utifrån Matt 6 om vikten av det inre livet, den personliga relationen med Jesus i ”det fördolda”. Det blev också naturligt många tillfällen för mer informella samtal med pastorerna/ledarna mellan de olika samlingarna (ofta kring en kopp chai), då vi alla bodde på samma gårdskomplex. Inte minst fick vi bra kontakt med flera av de yngre ledarna.

Utöver pastors- och ledarträningen besökte och predikade vi i ett par närliggande kyrkor, vilket var mycket uppskattat. På kvällarna hölls dessutom möten för utomstående, där både vi och olika kenyanska pastorer predikade. En av dagarna åkte vi med c:a 15 ungdomar till den närliggande staden Kisumu vid Victoriasjön; vi åkte båt, såg flodhästar och åt nyfångad fisk.

Vi är väldigt tacksamma till Street Aid och alla er som skänkt pengar till denna resa, utan er hade den inte blivit av. Era gåvor har täckt omkostnader (mat, transport, material m.m.) för själva träningen samt delar av vår flygresa. Ett stort TACK!

//Simon Johansson och Robin Håkansson
Sundsvall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *