Nåd att inte synda

Nåd att inte synda (del 5)

Nåd och förlåtelse är inte en ursäkt för att synda, det är inte ett slags filt som du kan täcka över dina synder med och sedan fortsätta att leva som du vill. Nåd är inte heller någon slags slarvighet eller se-mellan-fingrarna-attityd från Guds sida. Bibeln gör detta väldigt tydligt:

”Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större?Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?” 

Gud ser inte mellan fingrarna med det som är fel och oriktigt. Han benådar oss och ger oss mer nåd för att vi inte ska fortsätta att leva i det vi har blivit befriade från. Han ger oss nåd för att vi ska bli heliga och rena. Hans nåd innebär inte att han sänker sig ner till vår trasiga nivå, utan att han lyfter oss upp till sin heliga och fullkomliga nivå. Det är det som är innebörden i att vi får dö och leva med Kristus. Precis som han dog, får vi dö från det gamla livet – genom nåd; och precis som han uppstod, får vi uppstå till ett nytt liv i gemenskap med honom – genom nåd. Utan nåd och oförtjänad godhet från Gud vore detta inte möjligt.

Det har alltid funnits människor som har försökt att missbruka Guds nåd och använda den som en ursäkt för att kunna fortsätta synda. De tror att Gud inte ser vad som pågår i deras hjärtan. Bibeln talar om just sådana personer:

”Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.”

Låt oss inte vara sådana som missbrukar och förvränger Guds nåd. Nåden är nämligen inte billig, utan fastän den är gratis att ta emot så kostar den allt. Jesus gav sitt liv för den. Den har kostat Gud både smärta, lidande och död. Den kostar dig att du vågar ge ditt liv till Gud så att han kan förvandla dig.

Låt oss därför istället ta emot Guds nåd på det sätt som Titus beskriver den:

”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är… Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.”

Här ser vi att resultat av Guds sanna nåd är att vi lär oss säga nej till synd och världsliga begär och istället lever anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt och är fyllda av iver att göra det som är gott. Detta är vad Gud – med din tillåtelse – vill göra i dig.

Vi har en tendens till att försöka med saker i vår egen kraft, men om vi försöker att sluta synda på det sättet kommer vi att misslyckas – det vet alla som har försökt. Antingen blir man skenhelig och högfärdig, eller så blir man missmodig och deprimerad. Men Gud vill att du ska luta dig mot honom istället för att förtrösta på din egen förmåga. Det kristna livet har aldrig varit tänkt att levas i egen kraft, utan i Guds kraft. Ditt gamla liv är begravt med Jesus. Nu är det han som bor i dig och vill leva sitt liv genom dig.

Se här vad Bibeln säger om detta nya liv som du kan få leva:

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden.Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.”

När du lever i gemenskap med Jesus Kristus finns det ingen fördömelse över dig längre! Gud har genom Jesus gjort det ingen människa och inga religiösa ansträngningar kan göra. Du är fri från både synden och dödens lag (den lag som sa att du var hopplöst fast i synden och på grund av det måste dö). Nu är det en ny ”lag” som regerar i ditt liv – livets Andes lag, den lag som säger att du lever ett nytt liv på nya villkor. Det finns en ny kraft som verkar i dig – Guds Helige Ande! Han kan göra så att du lever i enlighet med Guds lag, som handlar om att osjälviskt och helhjärtat älska Gud och dina medmänniskor. Låt honom leda dig, det är nyckeln till ett liv i sann frihet.

1 tanke kring ”Nåd att inte synda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *